РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 620/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
Гражданско дело No 811/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
Гражданско дело No 974/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
Гражданско дело No 1558/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
Гражданско дело No 1614/2018, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 2.1.2019г.
Гражданско дело No 1897/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 2.1.2019г.
В законна сила на 12.1.2019г.
Гражданско дело No 1911/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
Гражданско дело No 2178/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
В законна сила на 19.1.2019г.
Гражданско дело No 3006/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
В законна сила на 18.1.2019г.
Гражданско дело No 3111/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
В законна сила на 19.1.2019г.
Гражданско дело No 3118/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
Гражданско дело No 3178/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
В законна сила на 18.1.2019г.
Гражданско дело No 3310/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
В законна сила на 18.1.2019г.
Гражданско дело No 4148/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 2.1.2019г.
Гражданско дело No 4534/2018, VII състав Искове по КЗ Решение от 2.1.2019г.
Гражданско дело No 1786/2018, II състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Решение от 4.1.2019г.
Гражданско дело No 1954/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 4.1.2019г.
Гражданско дело No 2782/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 4.1.2019г.
Гражданско дело No 3247/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 4.1.2019г.
Гражданско дело No 3564/2018, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 4.1.2019г.
В законна сила на 29.1.2019г.
Гражданско дело No 3824/2018, VII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Разпореждане от 4.1.2019г.
Гражданско дело No 3962/2018, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Разпореждане от 7.1.2019г.
Гражданско дело No 4334/2018, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 7.1.2019г.
Гражданско дело No 3110/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 8.1.2019г.
Гражданско дело No 4708/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 8.1.2019г.
Гражданско дело No 4900/2018, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 8.1.2019г.
В законна сила на 16.1.2019г.
Гражданско дело No 4528/2017, VI състав Делба Решение от 9.1.2019г.
В законна сила на 30.1.2019г.
Гражданско дело No 962/2018, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 9.1.2019г.
Гражданско дело No 3704/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 9.1.2019г.
В законна сила на 9.1.2019г.
Гражданско дело No 3797/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.1.2019г.
В законна сила на 29.1.2019г.
Гражданско дело No 4839/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Определение от 9.1.2019г.
В законна сила на 24.1.2019г.
Гражданско дело No 3152/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.1.2019г.
В законна сила на 10.1.2019г.
Гражданско дело No 5168/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 10.1.2019г.
В законна сила на 16.1.2019г.
Гражданско дело No 36/2019, III състав Искове по ЗОДОВ Определение от 10.1.2019г.
Гражданско дело No 270/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.1.2019г.
Гражданско дело No 1900/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.1.2019г.
Гражданско дело No 2538/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.1.2019г.
Гражданско дело No 3900/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 11.1.2019г.
Гражданско дело No 4245/2018, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 11.1.2019г.
В законна сила на 19.1.2019г.
Гражданско дело No 732/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.1.2019г.
Гражданско дело No 757/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.1.2019г.
Гражданско дело No 2775/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.1.2019г.
Гражданско дело No 3316/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 14.1.2019г.
В законна сила на 14.1.2019г.
Гражданско дело No 4082/2018, V състав Искове по КЗ Решение от 14.1.2019г.
Гражданско дело No 4364/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 14.1.2019г.
Гражданско дело No 4693/2018, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Решение от 14.1.2019г.
Гражданско дело No 2272/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.1.2019г.
Гражданско дело No 3703/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.1.2019г.
Гражданско дело No 4145/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Разпореждане от 15.1.2019г.
В законна сила на 26.1.2019г.
Гражданско дело No 1783/2018, I състав Искове по ЗОДОВ Определение от 16.1.2019г.
Гражданско дело No 3976/2018, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 16.1.2019г.
Гражданско дело No 4528/2018, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 16.1.2019г.
Гражданско дело No 2539/2018, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 17.1.2019г.
Гражданско дело No 4309/2018, III състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Определение от 17.1.2019г.
В законна сила на 30.1.2019г.
Гражданско дело No 2086/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.1.2019г.
Гражданско дело No 2981/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 21.1.2019г.
Гражданско дело No 4053/2016, I състав Делба Решение от 22.1.2019г.
Гражданско дело No 1172/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.1.2019г.
Гражданско дело No 4251/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 22.1.2019г.
Гражданско дело No 4413/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.1.2019г.
Гражданско дело No 4443/2018, III състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 22.1.2019г.
Гражданско дело No 4476/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 22.1.2019г.
Гражданско дело No 4632/2018, I състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 22.1.2019г.
Гражданско дело No 4737/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 22.1.2019г.
Гражданско дело No 4935/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 22.1.2019г.
Гражданско дело No 5148/2018, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
Гражданско дело No 2177/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.1.2019г.
Гражданско дело No 2702/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.1.2019г.
Гражданско дело No 2781/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.1.2019г.
Гражданско дело No 4539/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 23.1.2019г.
Гражданско дело No 5361/2018, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.
Гражданско дело No 2202/2018, III състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Решение от 24.1.2019г.
Гражданско дело No 2701/2018, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 24.1.2019г.
Гражданско дело No 3201/2018, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 24.1.2019г.
Гражданско дело No 3699/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.1.2019г.
Гражданско дело No 4851/2015, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Определение от 25.1.2019г.
Гражданско дело No 790/2018, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 25.1.2019г.
Гражданско дело No 3700/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.1.2019г.
Гражданско дело No 3734/2018, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 25.1.2019г.
Гражданско дело No 4092/2018, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 25.1.2019г.
Гражданско дело No 4291/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 25.1.2019г.
Гражданско дело No 4791/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 25.1.2019г.
Гражданско дело No 2275/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.1.2019г.
Гражданско дело No 3143/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.1.2019г.
Гражданско дело No 4264/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 28.1.2019г.
Гражданско дело No 4422/2018, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 28.1.2019г.
Гражданско дело No 4521/2018, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 28.1.2019г.
Гражданско дело No 518/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 29.1.2019г.
Гражданско дело No 1235/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 29.1.2019г.
Гражданско дело No 4426/2018, III състав Искове по КЗ Решение от 29.1.2019г.
Гражданско дело No 2194/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 30.1.2019г.
Гражданско дело No 4326/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 30.1.2019г.
Гражданско дело No 4735/2018, V състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 30.1.2019г.
Гражданско дело No 4790/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 30.1.2019г.
Гражданско дело No 5148/2018, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 30.1.2019г.
В законна сила на 30.1.2019г.
Гражданско дело No 5610/2015, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Решение от 31.1.2019г.
Гражданско дело No 3154/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 31.1.2019г.
Гражданско дело No 4290/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 31.1.2019г.
Гражданско дело No 4896/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 31.1.2019г.