РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2019г. до 28.2.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 3900/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 11.1.2019г.
В законна сила на 1.2.2019г.
Гражданско дело No 4935/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 22.1.2019г.
В законна сила на 1.2.2019г.
Гражданско дело No 4539/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 23.1.2019г.
В законна сила на 2.2.2019г.
Гражданско дело No 5093/2018, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 4.2.2019г.
В законна сила на 4.2.2019г.
Гражданско дело No 4851/2015, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Определение от 25.1.2019г.
В законна сила на 5.2.2019г.
Гражданско дело No 807/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.12.2018г.
В законна сила на 5.2.2019г.
Гражданско дело No 811/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
В законна сила на 5.2.2019г.
Гражданско дело No 974/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
В законна сила на 5.2.2019г.
Гражданско дело No 1911/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
В законна сила на 5.2.2019г.
Гражданско дело No 3118/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
В законна сила на 5.2.2019г.
Гражданско дело No 4008/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 12.12.2018г.
В законна сила на 5.2.2019г.
Гражданско дело No 4082/2018, V състав Искове по КЗ Решение от 14.1.2019г.
В законна сила на 5.2.2019г.
Гражданско дело No 4325/2018, V състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 17.12.2018г.
В законна сила на 5.2.2019г.
Гражданско дело No 4364/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 14.1.2019г.
В законна сила на 5.2.2019г.
Гражданско дело No 1786/2018, II състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Решение от 4.1.2019г.
В законна сила на 6.2.2019г.
Гражданско дело No 4264/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 28.1.2019г.
В законна сила на 6.2.2019г.
Гражданско дело No 5168/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 10.1.2019г.
В законна сила на 6.2.2019г.
Гражданско дело No 2981/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 21.1.2019г.
В законна сила на 7.2.2019г.
Гражданско дело No 732/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.1.2019г.
В законна сила на 8.2.2019г.
Гражданско дело No 1873/2018, IX състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Определение от 4.7.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 1.10.2018
Гражданско дело № 486/2018
В законна сила на 12.2.2019г.
Гражданско дело No 2775/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.1.2019г.
В законна сила на 12.2.2019г.
Гражданско дело No 2781/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 12.2.2019г.
Гражданско дело No 3699/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.1.2019г.
В законна сила на 12.2.2019г.
Гражданско дело No 4896/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 31.1.2019г.
В законна сила на 12.2.2019г.
Гражданско дело No 4916/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.2.2019г.
В законна сила на 12.2.2019г.
Гражданско дело No 5360/2018, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 12.2.2019г.
В законна сила на 12.2.2019г.
Гражданско дело No 790/2018, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 25.1.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 2702/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 3004/2018, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 15.10.2018г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 3143/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.1.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 3700/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.1.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 4238/2018, III състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 13.2.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 4251/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 22.1.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 4291/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 25.1.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 4319/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.2.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 4437/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.2.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 4648/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 5.2.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 5201/2018, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 13.2.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 4053/2016, I състав Делба Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 14.2.2019г.
Гражданско дело No 1954/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 4.1.2019г.
В законна сила на 14.2.2019г.
Гражданско дело No 4146/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 14.2.2019г.
В законна сила на 14.2.2019г.
Гражданско дело No 4443/2018, III състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 15.2.2019г.
Гражданско дело No 5240/2018, VIII състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 7.2.2019г.
В законна сила на 15.2.2019г.
Гражданско дело No 4092/2018, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 25.1.2019г.
В законна сила на 16.2.2019г.
Гражданско дело No 4326/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 30.1.2019г.
В законна сила на 16.2.2019г.
Гражданско дело No 4426/2018, III състав Искове по КЗ Решение от 29.1.2019г.
В законна сила на 16.2.2019г.
Гражданско дело No 764/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Решение от 18.2.2019
Гражданско дело № 2/2019
В законна сила на 18.2.2019г.
Гражданско дело No 1857/2018, VIII състав Делба Определение от 9.11.2018г.
В законна сила на 19.2.2019г.
Гражданско дело No 3701/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.12.2018г.
В законна сила на 19.2.2019г.
Гражданско дело No 4456/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.2.2019г.
В законна сила на 19.2.2019г.
Гражданско дело No 4458/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.2.2019г.
В законна сила на 19.2.2019г.
Гражданско дело No 4521/2018, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 28.1.2019г.
В законна сила на 19.2.2019г.
Гражданско дело No 4790/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 30.1.2019г.
В законна сила на 19.2.2019г.
Гражданско дело No 4440/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 8.2.2019г.
В законна сила на 20.2.2019г.
Гражданско дело No 3140/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.2.2019г.
В законна сила на 21.2.2019г.
Гражданско дело No 4803/2018, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 13.2.2019г.
В законна сила на 21.2.2019г.
Гражданско дело No 4933/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 13.2.2019г.
В законна сила на 22.2.2019г.
Гражданско дело No 427/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 26.2.2019г.
В законна сила на 26.2.2019г.
Гражданско дело No 4637/2018, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 27.2.2019г.
В законна сила на 27.2.2019г.
Гражданско дело No 5306/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 4.2.2019г.
В законна сила на 27.2.2019г.