РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2019г. до 31.3.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 1609/2017, VII състав Делба Определение от 22.2.2019г.
Гражданско дело No 1470/2018, VI състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Решение от 1.3.2019г.
Гражданско дело No 2705/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 1.3.2019г.
В законна сила на 26.3.2019г.
Гражданско дело No 5144/2018, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 1.3.2019г.
В законна сила на 27.3.2019г.
Гражданско дело No 108/2019, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 1.3.2019г.
В законна сила на 9.3.2019г.
Гражданско дело No 476/2019, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 1.3.2019г.
В законна сила на 1.3.2019г.
Гражданско дело No 1328/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.3.2019г.
Гражданско дело No 2548/2018, V състав Делба Определение от 5.3.2019г.
Гражданско дело No 3214/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 6.3.2019г.
Гражданско дело No 3345/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 6.3.2019г.
В законна сила на 23.3.2019г.
Гражданско дело No 4126/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 6.3.2019г.
В законна сила на 6.3.2019г.
Гражданско дело No 4378/2018, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 6.3.2019г.
Гражданско дело No 4381/2018, I състав Искове по КЗ Решение от 6.3.2019г.
В законна сила на 23.3.2019г.
Гражданско дело No 4634/2018, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Определение от 6.3.2019г.
В законна сила на 14.3.2019г.
Гражданско дело No 4942/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 6.3.2019г.
В законна сила на 15.3.2019г.
Гражданско дело No 2213/2018, II състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Решение от 7.3.2019г.
Гражданско дело No 3434/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 7.3.2019г.
Гражданско дело No 4513/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 7.3.2019г.
Гражданско дело No 4669/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.3.2019г.
Гражданско дело No 3519/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 8.3.2019г.
В законна сила на 8.3.2019г.
Гражданско дело No 4125/2018, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 8.3.2019г.
В законна сила на 28.3.2019г.
Гражданско дело No 242/2019, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 8.3.2019г.
В законна сила на 23.3.2019г.
Гражданско дело No 2392/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.3.2019г.
Гражданско дело No 4639/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 11.3.2019г.
Гражданско дело No 4719/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.3.2019г.
В законна сила на 30.3.2019г.
Гражданско дело No 5082/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.3.2019г.
В законна сила на 11.3.2019г.
Гражданско дело No 5103/2018, III състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Определение от 11.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.
Гражданско дело No 5287/2018, III състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Определение от 11.3.2019г.
Гражданско дело No 5303/2018, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 11.3.2019г.
В законна сила на 11.3.2019г.
Гражданско дело No 615/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.3.2019г.
Гражданско дело No 3856/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.3.2019г.
Гражданско дело No 4497/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.3.2019г.
В законна сила на 29.3.2019г.
Гражданско дело No 4992/2018, VII състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 12.3.2019г.
В законна сила на 28.3.2019г.
Гражданско дело No 2137/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.3.2019г.
Гражданско дело No 3735/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.3.2019г.
В законна сила на 29.3.2019г.
Гражданско дело No 3834/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 13.3.2019г.
В законна сила на 13.3.2019г.
Гражданско дело No 4540/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 13.3.2019г.
Гражданско дело No 4640/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 13.3.2019г.
Гражданско дело No 4855/2018, VI състав Искове по КЗ Решение от 13.3.2019г.
Гражданско дело No 5227/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 13.3.2019г.
В законна сила на 13.3.2019г.
Гражданско дело No 121/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 13.3.2019г.
В законна сила на 3.4.2019г.
Гражданско дело No 4923/2018, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 14.3.2019г.
Гражданско дело No 5033/2018, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 14.3.2019г.
Гражданско дело No 5327/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.3.2019г.
Гражданско дело No 544/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 14.3.2019г.
В законна сила на 14.3.2019г.
Гражданско дело No 659/2019, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 14.3.2019г.
Гражданско дело No 1743/2018, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Решение от 15.3.2019г.
Гражданско дело No 3474/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.3.2019г.
Гражданско дело No 3567/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.3.2019г.
Гражданско дело No 3184/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.3.2019г.
Гражданско дело No 4580/2018, IV състав Делба Решение от 18.3.2019г.
Гражданско дело No 4703/2018, VIII състав Искове по КЗ Решение от 18.3.2019г.
Гражданско дело No 5079/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 18.3.2019г.
В законна сила на 28.3.2019г.
Гражданско дело No 743/2019, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 18.3.2019г.
В законна сила на 28.3.2019г.
Гражданско дело No 4241/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 19.3.2019г.
Гражданско дело No 222/2019, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 19.3.2019г.
В законна сила на 30.3.2019г.
Гражданско дело No 581/2019, VIII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Определение от 19.3.2019г.
Гражданско дело No 5/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 20.3.2019г.
Гражданско дело No 1686/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 20.3.2019г.
Гражданско дело No 2774/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 20.3.2019г.
Гражданско дело No 4789/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 20.3.2019г.
Гражданско дело No 4918/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 20.3.2019г.
Гражданско дело No 3377/2017, IV състав Делба Определение от 21.3.2019г.
Гражданско дело No 4285/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.3.2019г.
Гражданско дело No 5114/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 21.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.
Гражданско дело No 5162/2018, VII състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 21.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.
Гражданско дело No 5268/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Решение от 21.3.2019г.
Гражданско дело No 218/2019, VIII състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 21.3.2019г.
В законна сила на 29.3.2019г.
Гражданско дело No 303/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 21.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.
Гражданско дело No 465/2019, I състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Определение от 21.3.2019г.
ЧГД No 1013/2019, II състав Заявления по чл. 410 ГПК Определение от 21.3.2019г.
Гражданско дело No 635/2018, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 22.3.2019г.
Гражданско дело No 4793/2018, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 22.3.2019г.
Гражданско дело No 4794/2018, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 22.3.2019г.
Гражданско дело No 5072/2018, V състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Определение от 22.3.2019г.
Гражданско дело No 5275/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.3.2019г.
Гражданско дело No 5331/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 22.3.2019г.
Гражданско дело No 44/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.3.2019г.
В законна сила на 22.3.2019г.
Гражданско дело No 62/2019, VII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Разпореждане от 22.3.2019г.
Гражданско дело No 217/2019, VII състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 22.3.2019г.
В законна сила на 30.3.2019г.
Гражданско дело No 924/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 22.3.2019г.
В законна сила на 30.3.2019г.
Гражданско дело No 3216/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.3.2019г.
В законна сила на 25.3.2019г.
Гражданско дело No 3778/2018, I състав Делба Решение от 25.3.2019г.
Гражданско дело No 3793/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.3.2019г.
Гражданско дело No 4087/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.3.2019г.
Гражданско дело No 4305/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.3.2019г.
Гражданско дело No 4628/2018, VII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Определение от 25.3.2019г.
Гражданско дело No 449/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Определение от 25.3.2019г.
Гражданско дело No 2982/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 26.3.2019г.
Гражданско дело No 3233/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 26.3.2019г.
Гражданско дело No 4927/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 26.3.2019г.
Гражданско дело No 283/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 26.3.2019г.
Гражданско дело No 344/2018, VI състав Делба Определение от 27.3.2019г.
Гражданско дело No 3834/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 27.3.2019г.
Гражданско дело No 4915/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 27.3.2019г.
Гражданско дело No 5078/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Определение от 27.3.2019г.
Гражданско дело No 5195/2018, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 27.3.2019г.
Гражданско дело No 5210/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 27.3.2019г.
Гражданско дело No 802/2019, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Определение от 27.3.2019г.
ЧГД No 1194/2019, VIII състав Заявления по чл. 410 ГПК Определение от 27.3.2019г.
Гражданско дело No 4222/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.3.2019г.
Гражданско дело No 4284/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 29.3.2019г.
Гражданско дело No 4320/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 29.3.2019г.
Гражданско дело No 5164/2018, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 29.3.2019г.
Гражданско дело No 5257/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 29.3.2019г.