РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2019г. до 31.5.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 4088/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.4.2019г.
В законна сила на 1.5.2019г.
Гражданско дело No 1900/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.5.2019
Гражданско дело № 201/2019
В законна сила на 2.5.2019г.
Гражданско дело No 1305/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 2.5.2019г.
В законна сила на 2.5.2019г.
Гражданско дело No 1858/2018, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 22.10.2018г.
В законна сила на 3.5.2019г.
Гражданско дело No 3262/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 3.4.2019г.
В законна сила на 3.5.2019г.
Гражданско дело No 4127/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 24.4.2019г.
В законна сила на 3.5.2019г.
Гражданско дело No 4541/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.4.2019г.
В законна сила на 3.5.2019г.
Гражданско дело No 857/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Разпореждане от 3.4.2019г.
В законна сила на 3.5.2019г.
Гражданско дело No 1098/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 19.4.2019г.
В законна сила на 3.5.2019г.
Гражданско дело No 1417/2019, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 19.4.2019г.
В законна сила на 3.5.2019г.
Гражданско дело No 940/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 7.5.2019г.
В законна сила на 7.5.2019г.
Гражданско дело No 4540/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 13.3.2019г.
В законна сила на 8.5.2019г.
Гражданско дело No 4597/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.4.2019г.
В законна сила на 8.5.2019г.
Гражданско дело No 4124/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.4.2019г.
В законна сила на 9.5.2019г.
Гражданско дело No 4734/2018, VIII състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 4.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 9.5.2019
Гражданско дело № 182/2019
В законна сила на 9.5.2019г.
Гражданско дело No 4855/2018, VI състав Искове по КЗ Решение от 13.3.2019г.
В законна сила на 9.5.2019г.
Гражданско дело No 5136/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.4.2019г.
В законна сила на 9.5.2019г.
Гражданско дело No 3247/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 4.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2019
Гражданско дело № 155/2019
В законна сила на 10.5.2019г.
Гражданско дело No 4225/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 19.4.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.
Гражданско дело No 4936/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.4.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.
Гражданско дело No 5080/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.4.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.
Гражданско дело No 5083/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.4.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.
Гражданско дело No 5113/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 2.5.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.
Гражданско дело No 5275/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.3.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.
Гражданско дело No 5328/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.5.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.
Гражданско дело No 1003/2019, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 10.5.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.
Гражданско дело No 1620/2019, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 10.5.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.
Гражданско дело No 4528/2018, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 16.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.4.2019
Гражданско дело № 143/2019
В законна сила на 11.5.2019г.
Гражданско дело No 1516/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 30.4.2019г.
В законна сила на 11.5.2019г.
Гражданско дело No 3008/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 13.5.2019
Гражданско дело № 106/2019
В законна сила на 13.5.2019г.
Гражданско дело No 4010/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.5.2019
Гражданско дело № 238/2019
В законна сила на 13.5.2019г.
Гражданско дело No 4422/2018, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 28.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.5.2019
Гражданско дело № 208/2019
В законна сила на 13.5.2019г.
Гражданско дело No 5133/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 13.5.2019г.
Гражданско дело No 1032/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 13.5.2019г.
Гражданско дело No 1264/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 13.5.2019г.
Гражданско дело No 4223/2018, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 26.2.2019г.
В законна сила на 15.5.2019г.
Гражданско дело No 4542/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.4.2019г.
В законна сила на 15.5.2019г.
Гражданско дело No 4888/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 15.4.2019г.
В законна сила на 15.5.2019г.
Гражданско дело No 4218/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.12.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2019
Гражданско дело № 162/2019
В законна сила на 16.5.2019г.
Гражданско дело No 4677/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 14.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2019
Гражданско дело № 215/2019
В законна сила на 16.5.2019г.
Гражданско дело No 4823/2018, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 8.5.2019г.
В законна сила на 16.5.2019г.
Гражданско дело No 5339/2018, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 8.5.2019г.
В законна сила на 16.5.2019г.
Гражданско дело No 1482/2019, V състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 16.5.2019г.
В законна сила на 16.5.2019г.
Гражданско дело No 1904/2018, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 10.5.2019г.
В законна сила на 18.5.2019г.
Гражданско дело No 202/2019, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 17.4.2019г.
В законна сила на 18.5.2019г.
Гражданско дело No 4735/2018, V състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 30.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 20.5.2019
Гражданско дело № 187/2019
В законна сила на 20.5.2019г.
Гражданско дело No 4693/2018, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Решение от 14.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.5.2019
Административно дело № 227/2019
В законна сила на 21.5.2019г.
Гражданско дело No 1474/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 10.5.2019г.
В законна сила на 21.5.2019г.
Гражданско дело No 635/2018, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 22.3.2019г.
В законна сила на 22.5.2019г.
Гражданско дело No 4736/2018, VIII състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 4.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 22.5.2019
Гражданско дело № 183/2019
В законна сила на 22.5.2019г.
Гражданско дело No 4802/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.4.2019г.
В законна сила на 22.5.2019г.
Гражданско дело No 5038/2018, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Решение от 23.4.2019г.
В законна сила на 23.5.2019г.
Гражданско дело No 5183/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 22.4.2019г.
В законна сила на 23.5.2019г.
Гражданско дело No 658/2019, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 13.5.2019г.
В законна сила на 23.5.2019г.
Гражданско дело No 1615/2018, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 7.5.2019г.
В законна сила на 24.5.2019г.
Гражданско дело No 4887/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Разпореждане от 2.5.2019г.
В законна сила на 24.5.2019г.
Гражданско дело No 359/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 13.5.2019г.
В законна сила на 24.5.2019г.
Гражданско дело No 1473/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 27.5.2019г.
В законна сила на 27.5.2019г.
Гражданско дело No 615/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 28.5.2019
Гражданско дело № 279/2019
В законна сила на 28.5.2019г.
Гражданско дело No 659/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.12.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 11.2.2019
Гражданско дело № 53/2019

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 28.5.2019
Гражданско дело № 196/2019
В законна сила на 28.5.2019г.
Гражданско дело No 1928/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.4.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
Гражданско дело No 3615/2018, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 2.5.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
Гражданско дело No 4084/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.5.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
Гражданско дело No 4473/2018, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 22.4.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
Гражданско дело No 4508/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.5.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
Гражданско дело No 5258/2018, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 11.4.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
Гражданско дело No 62/2019, VII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Разпореждане от 22.3.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
Гражданско дело No 2272/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2019
Гражданско дело № 245/2019
В законна сила на 29.5.2019г.
Гражданско дело No 4943/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 29.5.2019г.
Гражданско дело No 5210/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 27.3.2019г.
В законна сила на 30.5.2019г.