РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2019г. до 30.6.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 4680/2018, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 10.4.2019г.
В законна сила на 1.6.2019г.
Гражданско дело No 745/2019, V състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 1.6.2019г.
Гражданско дело No 257/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 10.4.2019г.
В законна сила на 4.6.2019г.
Гражданско дело No 620/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 4.6.2019
Гражданско дело № 214/2019
В законна сила на 4.6.2019г.
Гражданско дело No 2021/2018, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 4.6.2019
Гражданско дело № 262/2019
В законна сила на 4.6.2019г.
Гражданско дело No 3085/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.4.2019г.
В законна сила на 4.6.2019г.
Гражданско дело No 4934/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 15.4.2019г.
В законна сила на 4.6.2019г.
Гражданско дело No 5341/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 22.5.2019г.
В законна сила на 4.6.2019г.
Гражданско дело No 5161/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 3.5.2019г.
В законна сила на 5.6.2019г.
Гражданско дело No 1721/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 5.6.2019г.
В законна сила на 5.6.2019г.
Гражданско дело No 3377/2017, IV състав Делба Определение от 21.3.2019г.
В законна сила на 6.6.2019г.
Гражданско дело No 4824/2018, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 22.5.2019г.
В законна сила на 6.6.2019г.
Гражданско дело No 5164/2018, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 7.5.2019г.
В законна сила на 6.6.2019г.
Гражданско дело No 109/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 29.5.2019г.
В законна сила на 6.6.2019г.
Гражданско дело No 660/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 22.5.2019г.
В законна сила на 6.6.2019г.
Гражданско дело No 1002/2019, VII състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 29.5.2019г.
В законна сила на 6.6.2019г.
Гражданско дело No 1099/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 6.6.2019г.
В законна сила на 6.6.2019г.
Гражданско дело No 1108/2019, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 22.5.2019г.
В законна сила на 6.6.2019г.
Гражданско дело No 227/2019, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 30.5.2019г.
В законна сила на 7.6.2019г.
Гражданско дело No 612/2019, I състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 7.6.2019г.
В законна сила на 7.6.2019г.
Гражданско дело No 805/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 29.5.2019г.
В законна сила на 7.6.2019г.
Гражданско дело No 1134/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 13.5.2019г.
В законна сила на 7.6.2019г.
Гражданско дело No 1379/2017, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 25.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.3.2018
Гражданско дело № 7/2018
В законна сила на 10.6.2019г.
Гражданско дело No 1447/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.6.2019
Гражданско дело № 191/2019
В законна сила на 10.6.2019г.
Гражданско дело No 2086/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.6.2019
Гражданско дело № 142/2019
В законна сила на 10.6.2019г.
Гражданско дело No 1172/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 10.4.2019
Гражданско дело № 224/2019

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.6.2019
Гражданско дело № 286/2019
В законна сила на 11.6.2019г.
Гражданско дело No 2894/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.6.2019
Гражданско дело № 226/2019
В законна сила на 11.6.2019г.
Гражданско дело No 3243/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.6.2019
Гражданско дело № 222/2019
В законна сила на 11.6.2019г.
Гражданско дело No 5194/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 30.4.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.
Гражданско дело No 172/2019, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Определение от 19.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.4.2019
Гражданско дело № 146/2019
В законна сила на 11.6.2019г.
Гражданско дело No 396/2019, VII състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 11.6.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.
Гражданско дело No 912/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.6.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.
Гражданско дело No 1404/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 27.5.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.
Гражданско дело No 1665/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 11.6.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.
Гражданско дело No 1310/2018, VI състав Искове за недействителност на правни сделки Решение от 1.11.2018г.
В законна сила на 12.6.2019г.
Гражданско дело No 81/2019, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
Гражданско дело No 418/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
Гражданско дело No 963/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
Гражданско дело No 1313/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
Гражданско дело No 1506/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
Гражданско дело No 3235/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.5.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
Гражданско дело No 4427/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.4.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
Гражданско дело No 5184/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 5.6.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
Гражданско дело No 1561/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 13.5.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
Гражданско дело No 2703/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 11.9.2018г.
В законна сила на 14.6.2019г.
Гражданско дело No 216/2019, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 15.6.2019г.
Гражданско дело No 711/2019, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 20.5.2019г.
В законна сила на 15.6.2019г.
Гражданско дело No 1539/2019, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Определение от 4.6.2019г.
В законна сила на 15.6.2019г.
Гражданско дело No 5257/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 29.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 17.6.2019
Гражданско дело № 302/2019
В законна сила на 17.6.2019г.
Гражданско дело No 1516/2018, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 14.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2019
Гражданско дело № 220/2019
В законна сила на 18.6.2019г.
Гражданско дело No 2197/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.5.2019г.
В законна сила на 18.6.2019г.
Гражданско дело No 3154/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 31.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2019
Гражданско дело № 149/2019
В законна сила на 18.6.2019г.
Гражданско дело No 261/2019, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 18.6.2019г.
В законна сила на 18.6.2019г.
Гражданско дело No 1434/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 22.5.2019г.
В законна сила на 18.6.2019г.
Гражданско дело No 1563/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 5.6.2019г.
В законна сила на 18.6.2019г.
Гражданско дело No 1328/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 19.6.2019
Гражданско дело № 276/2019
В законна сила на 19.6.2019г.
Гражданско дело No 4923/2018, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 14.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.6.2019
Гражданско дело № 269/2019
В законна сила на 19.6.2019г.
Гражданско дело No 4749/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 14.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2019
Гражданско дело № 303/2019
В законна сила на 20.6.2019г.
Гражданско дело No 1014/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 5.6.2019г.
В законна сила на 20.6.2019г.
Гражданско дело No 1643/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 20.6.2019г.
В законна сила на 20.6.2019г.
Гражданско дело No 964/2016, VIII състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Решение от 29.12.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 20.6.2018
Гражданско дело № 231/2018

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Решение от 3.5.2019
Гражданско дело № 528/2018
В законна сила на 21.6.2019г.
Гражданско дело No 3225/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.5.2019г.
В законна сила на 21.6.2019г.
Гражданско дело No 4038/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 21.6.2019
Гражданско дело № 254/2019
В законна сила на 21.6.2019г.
Гражданско дело No 4915/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 27.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.6.2019
Гражданско дело № 267/2019
В законна сила на 21.6.2019г.
Гражданско дело No 1030/2019, III състав Делба Определение от 23.5.2019г.
В законна сила на 21.6.2019г.
Гражданско дело No 1107/2019, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 30.5.2019г.
В законна сила на 21.6.2019г.
Гражданско дело No 1452/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 21.6.2019г.
В законна сила на 21.6.2019г.
Гражданско дело No 4684/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 10.6.2019г.
В законна сила на 22.6.2019г.
Гражданско дело No 1756/2019, VIII състав Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК Определение от 7.6.2019г.
В законна сила на 22.6.2019г.
Гражданско дело No 4380/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2019
Гражданско дело № 288/2019
В законна сила на 24.6.2019г.
Гражданско дело No 4295/2018, I състав Искове за недействителност на правни сделки Решение от 15.5.2019г.
В законна сила на 25.6.2019г.
Гражданско дело No 4/2019, VI състав Искове по КЗ Решение от 27.5.2019г.
В законна сила на 25.6.2019г.
Гражданско дело No 9/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.6.2019г.
В законна сила на 25.6.2019г.
Гражданско дело No 1172/2019, III състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Решение от 25.6.2019г.
В законна сила на 25.6.2019г.
Гражданско дело No 1384/2019, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 3.6.2019г.
В законна сила на 25.6.2019г.
Гражданско дело No 2290/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.6.2019
Гражданско дело № 255/2019
В законна сила на 26.6.2019г.
Гражданско дело No 2773/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.5.2019г.
В законна сила на 26.6.2019г.
Гражданско дело No 1292/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 26.6.2019г.
В законна сила на 26.6.2019г.
Гражданско дело No 1484/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 17.6.2019г.
В законна сила на 26.6.2019г.
Гражданско дело No 1787/2019, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 11.6.2019г.
В законна сила на 26.6.2019г.
Гражданско дело No 4366/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 3.6.2019г.
В законна сила на 27.6.2019г.
Гражданско дело No 255/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 7.6.2019г.
В законна сила на 27.6.2019г.
Гражданско дело No 758/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 31.5.2019г.
В законна сила на 27.6.2019г.
Гражданско дело No 4455/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.6.2019г.
В законна сила на 28.6.2019г.
Гражданско дело No 92/2019, VII състав Делба Разпореждане от 28.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.6.2019
Гражданско дело № 307/2019
В законна сила на 29.6.2019г.
Гражданско дело No 615/2019, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 10.6.2019г.
В законна сила на 29.6.2019г.