РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 3824/2018, VII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 23.7.2019г.
В законна сила на 3.9.2019г.
Гражданско дело No 4241/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 19.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 22.7.2019
Гражданско дело № 274/2019
В законна сила на 3.9.2019г.
Гражданско дело No 4484/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.4.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.9.2019
Гражданско дело № 386/2019
В законна сила на 3.9.2019г.
Гражданско дело No 1223/2019, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 29.7.2019г.
В законна сила на 3.9.2019г.
Гражданско дело No 2721/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 13.8.2019г.
В законна сила на 3.9.2019г.
Гражданско дело No 462/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 10.7.2019г.
В законна сила на 4.9.2019г.
Гражданско дело No 3168/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 23.8.2019г.
В законна сила на 4.9.2019г.
Гражданско дело No 4424/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 14.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 22.2.2019
Гражданско дело № 38/2019
В законна сила на 5.9.2019г.
Гражданско дело No 989/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 5.9.2019г.
В законна сила на 5.9.2019г.
Гражданско дело No 1560/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 5.9.2019г.
В законна сила на 5.9.2019г.
Гражданско дело No 3057/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 26.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.7.2019
Гражданско дело № 242/2019
В законна сила на 6.9.2019г.
Гражданско дело No 162/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.8.2019г.
В законна сила на 6.9.2019г.
Гражданско дело No 941/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 28.8.2019г.
В законна сила на 6.9.2019г.
Гражданско дело No 1777/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 28.8.2019г.
В законна сила на 6.9.2019г.
Гражданско дело No 4219/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.8.2019г.
В законна сила на 10.9.2019г.
Гражданско дело No 127/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.7.2019г.
В законна сила на 10.9.2019г.
Гражданско дело No 1798/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.8.2019г.
В законна сила на 10.9.2019г.
Гражданско дело No 2514/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 13.8.2019г.
В законна сила на 10.9.2019г.
Гражданско дело No 2831/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 15.8.2019г.
В законна сила на 10.9.2019г.
Гражданско дело No 1316/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 2.9.2019г.
В законна сила на 11.9.2019г.
Гражданско дело No 1959/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 2.9.2019г.
В законна сила на 11.9.2019г.
Гражданско дело No 3155/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 11.9.2019г.
В законна сила на 11.9.2019г.
Гражданско дело No 1244/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.8.2019г.
В законна сила на 12.9.2019г.
Гражданско дело No 2312/2019, III състав Павлов иск Определение от 2.9.2019г.
В законна сила на 12.9.2019г.
Гражданско дело No 2480/2019, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 13.9.2019г.
В законна сила на 13.9.2019г.
Гражданско дело No 3418/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 3.9.2019г.
В законна сила на 13.9.2019г.
Гражданско дело No 2549/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 16.9.2019г.
В законна сила на 16.9.2019г.
Гражданско дело No 1900/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 20.8.2019г.
В законна сила на 17.9.2019г.
Гражданско дело No 1915/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 2.9.2019г.
В законна сила на 17.9.2019г.
Гражданско дело No 3478/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.5.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 18.9.2019
Гражданско дело № 394/2019
В законна сила на 18.9.2019г.
Гражданско дело No 4327/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.5.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.9.2019
Гражданско дело № 372/2019
В законна сила на 18.9.2019г.
Гражданско дело No 5279/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.6.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.9.2019
Гражданско дело № 429/2019
В законна сила на 18.9.2019г.
Гражданско дело No 1991/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 18.9.2019г.
Гражданско дело No 2226/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 18.9.2019г.
Гражданско дело No 3029/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 18.9.2019г.
Гражданско дело No 1722/2018, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 29.7.2019г.
В законна сила на 19.9.2019г.
Гражданско дело No 972/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 4.9.2019г.
В законна сила на 19.9.2019г.
Гражданско дело No 1577/2019, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 22.8.2019г.
В законна сила на 19.9.2019г.
Гражданско дело No 1881/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 11.9.2019г.
В законна сила на 19.9.2019г.
Гражданско дело No 3276/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 3.9.2019г.
В законна сила на 19.9.2019г.
Гражданско дело No 3357/2019, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Определение от 16.9.2019г.
В законна сила на 20.9.2019г.
Гражданско дело No 1604/2019, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 2.8.2019г.
В законна сила на 24.9.2019г.
Гражданско дело No 4056/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 3.5.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 25.9.2019
Гражданско дело № 428/2019
В законна сила на 25.9.2019г.
Гражданско дело No 2989/2019, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 9.9.2019г.
В законна сила на 25.9.2019г.
Гражданско дело No 4808/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.9.2019г.
В законна сила на 26.9.2019г.
Гражданско дело No 1469/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 5.9.2019г.
В законна сила на 26.9.2019г.
Гражданско дело No 5261/2018, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 9.9.2019г.
В законна сила на 27.9.2019г.
Гражданско дело No 3206/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 9.9.2019г.
В законна сила на 27.9.2019г.
Гражданско дело No 2833/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 30.9.2019г.
В законна сила на 30.9.2019г.
Гражданско дело No 3154/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 30.9.2019г.
В законна сила на 30.9.2019г.