РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
НЧХД No 241/2018, I състав Лека телесна повреда Присъда от 18.9.2018г.
Д.И.И.
Мотиви от 19.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща за процедура по чл.320/322 НПК
НЧХД No 280/2018, VII състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Присъда от 25.10.2018г.
Н.Г.И.
Мотиви от 3.12.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща за процедура по чл.320/322 НПК
НОХД No 471/2018, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив Присъда от 29.10.2018г.
И.П.Г.
А.М.А.
Ц.С.С.
Мотиви от 28.12.2018г.
НОХД No 259/2018, II състав Неплащане на издръжка Присъда от 12.11.2018г.
Б.П.Б.
Мотиви от 30.1.2019г.
В законна сила на 28.11.2018г.
НОХД No 363/2018, IV състав Измама Присъда от 5.12.2018г.
А.Г.К.
Мотиви от 14.1.2019г.
В законна сила на 21.12.2018г.
НОХД No 970/2018, III състав Неплащане на издръжка Присъда от 19.12.2018г.
Б.И.П.
Мотиви от 7.1.2019г.
В законна сила на 4.1.2019г.
НОХД No 984/2018, IV състав Неплащане на издръжка Присъда от 19.12.2018г.
Б.М.Ф.
Мотиви от 31.12.2018г.
В законна сила на 4.1.2019г.
АНД No 1060/2018, I състав ДИТ Решение от 27.12.2018г.
АНД No 1163/2018, VII състав КАТ Решение от 2.1.2019г.
АНД No 1178/2018, VII състав КАТ Решение от 3.1.2019г.
НОХД No 1380/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 3.1.2019г.
С.М.С.
В законна сила на 3.1.2019г.
НОХД No 1390/2018, IV състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Споразумение от 3.1.2019г.
И.В.И.
В законна сила на 3.1.2019г.
НОХД No 1391/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 3.1.2019г.
Б.П.П.
В законна сила на 3.1.2019г.
АНД No 1066/2018, I състав КАТ Решение от 4.1.2019г.
АНД No 1181/2018, VII състав Общини Решение от 4.1.2019г.
В законна сила на 30.1.2019г.
НОХД No 1389/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 4.1.2019г.
Н.Л.А.
В законна сила на 4.1.2019г.
НОХД No 1392/2018, II състав Привилегирован състав на кражба Споразумение от 4.1.2019г.
Г.К.Е.
М.С.Д.
В законна сила на 4.1.2019г.
НОХД No 1404/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 4.1.2019г.
Ц.Н.П.
В законна сила на 4.1.2019г.
НОХД No 1403/2018, VII състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Споразумение от 7.1.2019г.
К.Х.Ц.
В законна сила на 7.1.2019г.
НОХД No 1406/2018, VII състав Грабеж Споразумение от 7.1.2019г.
И.В.Д.
В законна сила на 7.1.2019г.
АНД No 1130/2018, VII състав Агенция "Митници" Решение от 10.1.2019г.
АНД No 1191/2018, III състав КАТ Решение от 10.1.2019г.
НОХД No 5/2019, VII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 10.1.2019г.
Н.В.Б.
В законна сила на 10.1.2019г.
АНД No 1166/2018, VII състав НАП Решение от 11.1.2019г.
АНД No 1175/2018, I състав Агенция "Митници" Решение от 11.1.2019г.
АНД No 1067/2018, I състав КАТ Решение от 14.1.2019г.
НОХД No 1132/2018, V състав Длъжностно присвояване Споразумение от 15.1.2019г.
К.И.Х.
В законна сила на 15.1.2019г.
АНД No 1290/2018, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 15.1.2019г.
Я.К.Д.
Мотиви от 17.1.2019г.
В законна сила на 31.1.2019г.
АНД No 1369/2018, I състав ИААА Разпореждане от 15.1.2019г.
АНД No 1318/2018, IV състав ИААА Определение от 16.1.2019г.
АНД No 1304/2018, III състав МВР Решение от 17.1.2019г.
АНД No 1238/2018, I състав КАТ Решение от 18.1.2019г.
НОХД No 38/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 18.1.2019г.
Й.М.П.
В законна сила на 18.1.2019г.
НОХД No 43/2019, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 18.1.2019г.
П.И.П.
В законна сила на 18.1.2019г.
АНД No 49/2019, VII състав Общини Определение от 18.1.2019г.
НОХД No 53/2019, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 18.1.2019г.
Г.Т.К.
В законна сила на 18.1.2019г.
НОХД No 54/2019, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 18.1.2019г.
И.Л.Т.
В законна сила на 18.1.2019г.
НОХД No 31/2019, III състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Споразумение от 21.1.2019г.
В.И.И.
В законна сила на 21.1.2019г.
АНД No 1223/2018, I състав КАТ Решение от 22.1.2019г.
АНД No 1296/2018, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 22.1.2019г.
Д.Г.Ц.
Мотиви от 22.1.2019г.
АНД No 1387/2018, V състав ИААА Определение от 22.1.2019г.
НОХД No 30/2019, VII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 22.1.2019г.
П.Н.Ц.
В законна сила на 22.1.2019г.
АНД No 1270/2018, V състав КАТ Решение от 23.1.2019г.
АНД No 1282/2018, II състав МВР Определение от 23.1.2019г.
АНД No 1307/2018, V състав ДИТ Решение от 23.1.2019г.
АНД No 1327/2018, V състав ДАМТН Решение от 23.1.2019г.
АНД No 1356/2018, V състав МВР Решение от 23.1.2019г.
АНД No 1397/2018, V състав ДАМТН Решение от 23.1.2019г.
АНД No 1398/2018, V състав ДАМТН Решение от 23.1.2019г.
АНД No 1176/2018, III състав АДФИ Решение от 24.1.2019г.
НОХД No 65/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 24.1.2019г.
П.Б.Ц.
В законна сила на 24.1.2019г.
НОХД No 77/2019, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 24.1.2019г.
Д.И.С.
В законна сила на 24.1.2019г.
АНД No 1151/2018, III състав МВР Решение от 25.1.2019г.
АНД No 785/2018, II състав Общини Решение от 28.1.2019г.
АНД No 827/2018, II състав КАТ Решение от 28.1.2019г.
АНД No 1164/2018, II състав КАТ Решение от 28.1.2019г.
НОХД No 66/2019, III състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Споразумение от 28.1.2019г.
Л.П.Д.
В законна сила на 28.1.2019г.
АНД No 1082/2018, V състав КАТ Решение от 29.1.2019г.
АНД No 1127/2018, V състав КАТ Решение от 29.1.2019г.
АНД No 1147/2018, V състав Здравна инспекция Решение от 29.1.2019г.
АНД No 1263/2018, IV състав МВР Решение от 29.1.2019г.
НЧХД No 1336/2018, VII състав Лека телесна повреда Разпореждане от 29.1.2019г.
АНД No 811/2018, II състав Общини Решение от 30.1.2019г.
НОХД No 1317/2018, II състав Съставяне на официален документ с невярно съдържание Определение от 30.1.2019г.
АНД No 1328/2018, IV състав ДАМТН Решение от 30.1.2019г.
АНД No 774/2018, II състав НАП Решение от 31.1.2019г.
АНД No 1272/2018, IV състав Общини Решение от 31.1.2019г.
АНД No 1324/2018, III състав ДАМТН Решение от 31.1.2019г.
АНД No 1326/2018, III състав ДАМТН Решение от 31.1.2019г.