РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
НОХД No 1285/2017, III състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Присъда от 11.7.2018г.
В.Б.К.
Мотиви от 15.8.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 2.1.2019
Наказателно дело № 521/2018
В законна сила на 2.1.2019г.
АНД No 278/2018, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Решение от 6.12.2018г.
В законна сила на 3.1.2019г.
АНД No 741/2018, V състав НАП Решение от 26.11.2018г.
В законна сила на 3.1.2019г.
АНД No 1227/2018, II състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 17.12.2018г.
И.В.С.
Мотиви от 18.12.2018г.
В законна сила на 3.1.2019г.
НОХД No 1380/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 3.1.2019г.
С.М.С.
В законна сила на 3.1.2019г.
НОХД No 1390/2018, IV състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Споразумение от 3.1.2019г.
И.В.И.
В законна сила на 3.1.2019г.
НОХД No 1391/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 3.1.2019г.
Б.П.П.
В законна сила на 3.1.2019г.
АНД No 896/2018, II състав ДИТ Решение от 16.12.2018г.
В законна сила на 4.1.2019г.
АНД No 898/2018, II състав ДИТ Решение от 16.12.2018г.
В законна сила на 4.1.2019г.
НОХД No 970/2018, III състав Неплащане на издръжка Присъда от 19.12.2018г.
Б.И.П.
Мотиви от 7.1.2019г.
В законна сила на 4.1.2019г.
НОХД No 984/2018, IV състав Неплащане на издръжка Присъда от 19.12.2018г.
Б.М.Ф.
Мотиви от 31.12.2018г.
В законна сила на 4.1.2019г.
НОХД No 1389/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 4.1.2019г.
Н.Л.А.
В законна сила на 4.1.2019г.
НОХД No 1392/2018, II състав Привилегирован състав на кражба Споразумение от 4.1.2019г.
Г.К.Е.
М.С.Д.
В законна сила на 4.1.2019г.
НОХД No 1404/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 4.1.2019г.
Ц.Н.П.
В законна сила на 4.1.2019г.
АНД No 627/2018, VII състав Общини Решение от 19.12.2018г.
В законна сила на 5.1.2019г.
АНД No 975/2018, I състав Общини Решение от 14.12.2018г.
В законна сила на 5.1.2019г.
АНД No 1258/2018, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 20.12.2018г.
Ф.Е.Т.
Мотиви от 23.1.2019г.
В законна сила на 5.1.2019г.
НОХД No 1403/2018, VII състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Споразумение от 7.1.2019г.
К.Х.Ц.
В законна сила на 7.1.2019г.
НОХД No 1406/2018, VII състав Грабеж Споразумение от 7.1.2019г.
И.В.Д.
В законна сила на 7.1.2019г.
АНД No 246/2018, II състав КАТ Решение от 27.8.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2019
Наказателно дело № 622/2018
В законна сила на 9.1.2019г.
НОХД No 5/2019, VII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 10.1.2019г.
Н.В.Б.
В законна сила на 10.1.2019г.
АНД No 742/2018, III състав РДГ Решение от 3.10.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.1.2019
Наказателно дело № 630/2018
В законна сила на 11.1.2019г.
АНД No 1080/2018, III състав КАТ Решение от 6.12.2018г.
В законна сила на 11.1.2019г.
АНД No 752/2018, III състав ДИТ Решение от 25.10.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.1.2018
Наказателно дело № 656/2018
В законна сила на 14.1.2019г.
НОХД No 1132/2018, V състав Длъжностно присвояване Споразумение от 15.1.2019г.
К.И.Х.
В законна сила на 15.1.2019г.
АНД No 1061/2018, I състав КАТ Решение от 27.12.2018г.
В законна сила на 17.1.2019г.
АНД No 824/2018, IV състав РДГ Решение от 27.12.2018г.
В законна сила на 18.1.2019г.
АНД No 1189/2018, IV състав КАТ Решение от 31.12.2018г.
В законна сила на 18.1.2019г.
НОХД No 38/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 18.1.2019г.
Й.М.П.
В законна сила на 18.1.2019г.
НОХД No 43/2019, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 18.1.2019г.
П.И.П.
В законна сила на 18.1.2019г.
НОХД No 53/2019, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 18.1.2019г.
Г.Т.К.
В законна сила на 18.1.2019г.
НОХД No 54/2019, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 18.1.2019г.
И.Л.Т.
В законна сила на 18.1.2019г.
АНД No 644/2018, III състав МВР Решение от 20.9.2018г.
В законна сила на 19.1.2019г.
АНД No 1048/2018, VII състав НАП Решение от 12.12.2018г.
В законна сила на 19.1.2019г.
АНД No 1215/2018, III състав КАТ Решение от 11.12.2018г.
В законна сила на 19.1.2019г.
НОХД No 31/2019, III състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Споразумение от 21.1.2019г.
В.И.И.
В законна сила на 21.1.2019г.
АНД No 1063/2018, IV състав КАТ Решение от 31.12.2018г.
В законна сила на 22.1.2019г.
НОХД No 30/2019, VII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 22.1.2019г.
П.Н.Ц.
В законна сила на 22.1.2019г.
НОХД No 65/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 24.1.2019г.
П.Б.Ц.
В законна сила на 24.1.2019г.
НОХД No 77/2019, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 24.1.2019г.
Д.И.С.
В законна сила на 24.1.2019г.
АНД No 1062/2018, VII състав КАТ Решение от 19.12.2018г.
В законна сила на 26.1.2019г.
НОХД No 66/2019, III състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Споразумение от 28.1.2019г.
Л.П.Д.
В законна сила на 28.1.2019г.
АНД No 496/2018, V състав МВР Решение от 4.10.2018г.
В законна сила на 29.1.2019г.
АНД No 723/2018, IV състав КАТ Решение от 29.10.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.1.2019
Наказателно дело № 668/2018
В законна сила на 29.1.2019г.
АНД No 825/2018, IV състав КАТ Решение от 31.12.2018г.
В законна сила на 29.1.2019г.
АНД No 1101/2018, V състав МВР Решение от 6.12.2018г.
В законна сила на 29.1.2019г.
АНД No 1181/2018, VII състав Общини Решение от 4.1.2019г.
В законна сила на 30.1.2019г.
АНД No 1290/2018, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 15.1.2019г.
Я.К.Д.
Мотиви от 17.1.2019г.
В законна сила на 31.1.2019г.