РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2019г. до 28.2.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
НОХД No 294/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Присъда от 15.5.2018г.
Ц.Г.Ц.
Мотиви от 31.1.2019г.
НОХД No 31/2018, V състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Присъда от 18.9.2018г.
Б.И.И.
Мотиви от 31.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 26.2.2019
Наказателно дело № 88/2019
НОХД No 336/2018, II състав Лъжесвидетелстване Присъда от 15.10.2018г.
Х.Т.К.
М.Д.Й.
Мотиви от 24.12.2018г.
НОХД No 985/2018, II състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Присъда от 5.11.2018г.
И.А.Т.
Мотиви от 28.2.2019г.
В законна сила на 21.11.2018г.
НОХД No 1168/2018, VII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Присъда от 20.11.2018г.
С.Г.М.
Мотиви от 26.11.2018г.
НОХД No 267/2018, IV състав Престъпления против реда на управлението Присъда от 28.11.2018г.
Р.Г.Г.
Мотиви от 28.1.2019г.
НОХД No 726/2018, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Присъда от 12.12.2018г.
С.И.И.
Мотиви от 13.2.2019г.
НОХД No 1020/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Присъда от 13.12.2018г.
Л.В.В.
Мотиви от 13.2.2019г.
В законна сила на 29.12.2018г.
НОХД No 1344/2018, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Споразумение от 20.12.2018г.
К.Р.М.
В законна сила на 20.12.2018г.
НОХД No 1260/2018, V състав Неплащане на издръжка Присъда от 15.1.2019г.
К.В.Т.
Мотиви от 21.1.2019г.
В законна сила на 31.1.2019г.
НОХД No 646/2018, VII състав Длъжностно присвояване в големи размери Присъда от 17.1.2019г.
И.В.С.
Мотиви от 6.2.2019г.
НОХД No 62/2019, IV състав Квалифицирани състави на кражба Споразумение от 23.1.2019г.
Ц.Л.Й.
В законна сила на 23.1.2019г.
НОХД No 1322/2018, VII състав Измама Присъда от 24.1.2019г.
В.Т.Л.
Мотиви от 11.2.2019г.
В законна сила на 9.2.2019г.
НОХД No 67/2019, VII състав Квалифицирани състави на кражба Споразумение от 28.1.2019г.
Д.В.В.
В законна сила на 28.1.2019г.
НОХД No 78/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 30.1.2019г.
И.С.Х.
В законна сила на 30.1.2019г.
НОХД No 1186/2018, VII състав Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършеното Присъда от 31.1.2019г.
П.К.П.
А.К.И.
Т.П.Т.
Мотиви от 14.2.2019г.
В законна сила на 16.2.2019г.
АНД No 1382/2018, III състав Агенция "Митници" Решение от 1.2.2019г.
АНД No 24/2019, III състав МВР Решение от 1.2.2019г.
В законна сила на 21.2.2019г.
АНД No 991/2018, II състав КАТ Решение от 4.2.2019г.
В законна сила на 23.2.2019г.
АНД No 1197/2018, II състав Други административни от наказателен характер дела Решение от 4.2.2019г.
АНД No 1308/2018, V състав ИААА Решение от 4.2.2019г.
НОХД No 1343/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 4.2.2019г.
П.В.П.
В законна сила на 4.2.2019г.
АНД No 108/2019, VII състав РДГ Определение от 4.2.2019г.
АНД No 1358/2018, III състав МВР Решение от 6.2.2019г.
НОХД No 97/2019, II състав Привилегирован състав на кражба Споразумение от 7.2.2019г.
В.Г.Н.
В законна сила на 7.2.2019г.
НОХД No 99/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 7.2.2019г.
А.С.Г.
В законна сила на 7.2.2019г.
АНД No 1306/2018, VII състав ДИТ Решение от 8.2.2019г.
НОХД No 116/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 8.2.2019г.
Р.И.П.
В законна сила на 8.2.2019г.
АНД No 1303/2018, VII състав ДИТ Решение от 11.2.2019г.
АНД No 1386/2018, VII състав ИААА Определение от 11.2.2019г.
В законна сила на 21.2.2019г.
НОХД No 78/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Определение от 11.2.2019г.
И.С.Х.
Мотиви от 12.2.2019г.
В законна сила на 27.2.2019г.
АНД No 1293/2018, III състав КАТ Решение от 12.2.2019г.
НОХД No 121/2019, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 12.2.2019г.
В.М.А.
В законна сила на 12.2.2019г.
АНД No 82/2019, III състав НАП Решение от 13.2.2019г.
АНД No 83/2019, III състав РДГ Решение от 14.2.2019г.
НОХД No 128/2019, VII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 14.2.2019г.
В.С.М.
В законна сила на 14.2.2019г.
АНД No 1193/2018, II състав КФН Решение от 16.2.2019г.
АНД No 1319/2018, II състав ИААА Решение от 16.2.2019г.
АНД No 1068/2018, VII състав КАТ Решение от 18.2.2019г.
НОХД No 1185/2018, II състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи Споразумение от 18.2.2019г.
Д.С.Д.
В законна сила на 18.2.2019г.
АНД No 144/2019, VII състав МВР Разпореждане от 18.2.2019г.
НОХД No 155/2019, III състав Средна телесна повреда Споразумение от 18.2.2019г.
Я.Д.К.
В законна сила на 18.2.2019г.
АНД No 69/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 19.2.2019г.
К.М.Г.
НОХД No 142/2019, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 19.2.2019г.
М.К.К.
В законна сила на 19.2.2019г.
НОХД No 157/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 20.2.2019г.
В.П.П.
В законна сила на 20.2.2019г.
НОХД No 158/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 20.2.2019г.
К.П.И.
В законна сила на 20.2.2019г.
АНД No 666/2018, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 21.2.2019г.
Д.Г.Г.
НОХД No 1298/2018, I състав Грабеж Споразумение от 21.2.2019г.
И.В.Д.
Ц.Б.И.
В законна сила на 21.2.2019г.
АНД No 107/2019, II състав РДГ Определение от 21.2.2019г.
АНД No 179/2019, IV състав РДГ Разпореждане от 21.2.2019г.
АНД No 1269/2018, VII състав КАТ Решение от 22.2.2019г.
АНД No 1305/2018, I състав МВР Решение от 22.2.2019г.
АНД No 1316/2018, I състав ДАМТН Решение от 22.2.2019г.
АНД No 1355/2018, VII състав Комисия за защита на потребителите Решение от 22.2.2019г.
АНД No 1371/2018, III състав КАТ Решение от 22.2.2019г.
АНД No 1271/2018, VII състав КАТ Решение от 25.2.2019г.
АНД No 1363/2018, III състав ИААА Решение от 25.2.2019г.
АНД No 1401/2018, IV състав МВР Решение от 26.2.2019г.
АНД No 35/2019, III състав АДФИ Решение от 26.2.2019г.
АНД No 123/2019, III състав ИААА Решение от 26.2.2019г.
АНД No 3/2019, VII състав ДАМТН Решение от 27.2.2019г.
АНД No 57/2019, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 27.2.2019г.
Т.А.П.
Мотиви от 27.2.2019г.
НОХД No 62/2019, IV състав Квалифицирани състави на кражба Определение от 27.2.2019г.
Ц.Л.Й.
АНД No 115/2019, III състав КАТ Решение от 27.2.2019г.
АНД No 1325/2018, VII състав ДАМТН Решение от 28.2.2019г.
АНД No 1395/2018, VII състав ДАМТН Решение от 28.2.2019г.
НОХД No 5/2019, VII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Определение от 28.2.2019г.
Н.В.Б.