РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2019г. до 28.2.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
АНД No 1369/2018, I състав ИААА Разпореждане от 15.1.2019г.
В законна сила на 1.2.2019г.
НОХД No 1343/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 4.2.2019г.
П.В.П.
В законна сила на 4.2.2019г.
АНД No 1166/2018, VII състав НАП Решение от 11.1.2019г.
В законна сила на 5.2.2019г.
АНД No 1238/2018, I състав КАТ Решение от 18.1.2019г.
В законна сила на 6.2.2019г.
АНД No 1224/2018, IV състав МВР Решение от 31.12.2018г.
В законна сила на 7.2.2019г.
АНД No 1296/2018, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 22.1.2019г.
Д.Г.Ц.
Мотиви от 22.1.2019г.
В законна сила на 7.2.2019г.
АНД No 1304/2018, III състав МВР Решение от 17.1.2019г.
В законна сила на 7.2.2019г.
НОХД No 97/2019, II състав Привилегирован състав на кражба Споразумение от 7.2.2019г.
В.Г.Н.
В законна сила на 7.2.2019г.
НОХД No 99/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 7.2.2019г.
А.С.Г.
В законна сила на 7.2.2019г.
НОХД No 116/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 8.2.2019г.
Р.И.П.
В законна сила на 8.2.2019г.
НОХД No 1322/2018, VII състав Измама Присъда от 24.1.2019г.
В.Т.Л.
Мотиви от 11.2.2019г.
В законна сила на 9.2.2019г.
АНД No 736/2018, IV състав НАП Решение от 2.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.2.2019
Наказателно дело № 681/2018
В законна сила на 11.2.2019г.
АНД No 757/2018, I състав ДАМТН Решение от 25.10.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.2.2019
Наказателно дело № 674/2018
В законна сила на 11.2.2019г.
АНД No 841/2018, VII състав ДИТ Решение от 15.10.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 11.2.2019
Наказателно дело № 662/2018
В законна сила на 11.2.2019г.
НОХД No 1422/2016, II състав Съставяне на официален документ с невярно съдържание Определение от 30.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Решение от 12.2.2019
Наказателно дело № 616/2018
В законна сила на 12.2.2019г.
НОХД No 121/2019, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 12.2.2019г.
В.М.А.
В законна сила на 12.2.2019г.
АНД No 1164/2018, II състав КАТ Решение от 28.1.2019г.
В законна сила на 14.2.2019г.
АНД No 49/2019, VII състав Общини Определение от 18.1.2019г.
В законна сила на 14.2.2019г.
НОХД No 128/2019, VII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 14.2.2019г.
В.С.М.
В законна сила на 14.2.2019г.
АНД No 1270/2018, V състав КАТ Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 15.2.2019г.
АНД No 1282/2018, II състав МВР Определение от 23.1.2019г.
В законна сила на 15.2.2019г.
НОХД No 1186/2018, VII състав Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършеното Присъда от 31.1.2019г.
П.К.П.
А.К.И.
Т.П.Т.
Мотиви от 14.2.2019г.
В законна сила на 16.2.2019г.
АНД No 1263/2018, IV състав МВР Решение от 29.1.2019г.
В законна сила на 16.2.2019г.
НОХД No 1185/2018, II състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи Споразумение от 18.2.2019г.
Д.С.Д.
В законна сила на 18.2.2019г.
НОХД No 155/2019, III състав Средна телесна повреда Споразумение от 18.2.2019г.
Я.Д.К.
В законна сила на 18.2.2019г.
АНД No 811/2018, II състав Общини Решение от 30.1.2019г.
В законна сила на 19.2.2019г.
АНД No 827/2018, II състав КАТ Решение от 28.1.2019г.
В законна сила на 19.2.2019г.
АНД No 1127/2018, V състав КАТ Решение от 29.1.2019г.
В законна сила на 19.2.2019г.
НОХД No 142/2019, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 19.2.2019г.
М.К.К.
В законна сила на 19.2.2019г.
НОХД No 157/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 20.2.2019г.
В.П.П.
В законна сила на 20.2.2019г.
НОХД No 158/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 20.2.2019г.
К.П.И.
В законна сила на 20.2.2019г.
АНД No 1175/2018, I състав Агенция "Митници" Решение от 11.1.2019г.
В законна сила на 21.2.2019г.
АНД No 1223/2018, I състав КАТ Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 21.2.2019г.
НОХД No 1298/2018, I състав Грабеж Споразумение от 21.2.2019г.
И.В.Д.
Ц.Б.И.
В законна сила на 21.2.2019г.
АНД No 1386/2018, VII състав ИААА Определение от 11.2.2019г.
В законна сила на 21.2.2019г.
АНД No 24/2019, III състав МВР Решение от 1.2.2019г.
В законна сила на 21.2.2019г.
АНД No 991/2018, II състав КАТ Решение от 4.2.2019г.
В законна сила на 23.2.2019г.
АНД No 728/2018, IV състав КАТ Решение от 19.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2019
Наказателно дело № 715/2018
В законна сила на 26.2.2019г.
АНД No 917/2018, I състав Агенция "Митници" Решение от 9.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2019
Наказателно дело № 731/2018
В законна сила на 26.2.2019г.
НОХД No 78/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Определение от 11.2.2019г.
И.С.Х.
Мотиви от 12.2.2019г.
В законна сила на 27.2.2019г.