РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2019г. до 31.3.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
НОХД No 472/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Присъда от 20.11.2018г.
М.Ц.Г.
Мотиви от 28.2.2019г.
НЧХД No 236/2018, I състав Клевета и квалифицирана клевета Присъда от 18.12.2018г.
Г.Г.П.
Д.П.Г.
Ц.Ц.М.
Мотиви от 18.2.2019г.
НОХД No 446/2018, IV състав Неплащане на издръжка Присъда от 13.2.2019г.
Н.З.М.И.
Мотиви от 13.2.2019г.
В законна сила на 28.2.2019г.
НОХД No 105/2019, II състав Кражба, представляваща опасен рецидив Споразумение от 26.2.2019г.
К.И.И.
В законна сила на 26.2.2019г.
АНД No 1353/2018, I състав КРС Решение от 1.3.2019г.
АНД No 19/2019, I състав ДАМТН Решение от 1.3.2019г.
АНД No 1320/2018, I състав ИААА Решение от 2.3.2019г.
АНД No 1360/2018, II състав КАТ Решение от 3.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.
НОХД No 67/2019, VII състав Квалифицирани състави на кражба Определение от 5.3.2019г.
Д.В.В.
В законна сила на 21.3.2019г.
АНД No 68/2019, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 5.3.2019г.
И.М.А.
Мотиви от 25.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.
НОХД No 201/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 6.3.2019г.
Ц.Е.Ц.
В законна сила на 6.3.2019г.
АНД No 1052/2018, IV състав КАТ Решение от 11.3.2019г.
АНД No 1192/2018, IV състав КАТ Решение от 11.3.2019г.
В законна сила на 30.3.2019г.
АНД No 1268/2018, IV състав КАТ Решение от 11.3.2019г.
АНД No 1352/2018, IV състав КАТ Решение от 11.3.2019г.
В законна сила на 28.3.2019г.
АНД No 114/2019, VII състав КАТ Решение от 11.3.2019г.
АНД No 125/2019, VII състав КАТ Решение от 11.3.2019г.
НОХД No 202/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 11.3.2019г.
М.А.М.
В законна сила на 11.3.2019г.
НОХД No 224/2019, III състав Квалифицирани състави на телесна повреда Споразумение от 11.3.2019г.
И.З.П.
В законна сила на 11.3.2019г.
АНД No 48/2019, I състав Общини Решение от 12.3.2019г.
В законна сила на 30.3.2019г.
АНД No 162/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 12.3.2019г.
П.Г.П.
АНД No 1359/2018, IV състав КАТ Решение от 13.3.2019г.
АНД No 1370/2018, IV състав ИААА Решение от 14.3.2019г.
АНД No 71/2019, I състав ДАМТН Решение от 14.3.2019г.
АНД No 94/2019, I състав Комисия по хазарта Решение от 14.3.2019г.
НЧХД No 215/2019, VII състав Лека телесна повреда Разпореждане от 15.3.2019г.
АНД No 1123/2018, II състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 18.3.2019г.
Е.Ц.П.
Ц.А.П.
АНД No 1362/2018, VII състав ИААА Решение от 18.3.2019г.
НОХД No 122/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Определение от 18.3.2019г.
АНД No 270/2019, III състав Производство по УБДХ Решение от 18.3.2019г.
И.Н.Ц.
Мотиви от 18.3.2019г.
В законна сила на 19.3.2019г.
АНД No 80/2019, I състав КАТ Решение от 19.3.2019г.
АНД No 154/2019, II състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 19.3.2019г.
Е.С.Й.
АНД No 1361/2018, III състав Други административни от наказателен характер дела Решение от 20.3.2019г.
АНД No 110/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 20.3.2019г.
Ц.К.Ч.
АНД No 4/2019, I състав КАТ Решение от 21.3.2019г.
АНД No 174/2019, III състав КАТ Решение от 21.3.2019г.
НОХД No 207/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 21.3.2019г.
Д.Ц.И.
В законна сила на 21.3.2019г.
АНД No 279/2019, VII състав МВР Определение от 21.3.2019г.
АНД No 1265/2018, I състав Други административни от наказателен характер дела Решение от 22.3.2019г.
АНД No 1393/2018, VII състав ИААА Решение от 25.3.2019г.
АНД No 2/2019, IV състав ДАМТН Решение от 25.3.2019г.
АНД No 47/2019, IV състав ДАМТН Решение от 25.3.2019г.
АНД No 98/2019, VII състав ДАМТН Решение от 25.3.2019г.
НОХД No 288/2019, III състав Грабеж Споразумение от 25.3.2019г.
М.Д.И.
В законна сила на 25.3.2019г.
АНД No 1374/2018, I състав КАТ Решение от 26.3.2019г.
АНД No 1396/2018, IV състав ДАМТН Решение от 26.3.2019г.
АНД No 137/2019, III състав КАТ Решение от 26.3.2019г.
АНД No 199/2019, III състав МВР Решение от 26.3.2019г.
НОХД No 292/2019, V състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Споразумение от 29.3.2019г.
Б.В.Х.
В законна сила на 29.3.2019г.