РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2019г. до 31.3.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
АНД No 587/2018, IV състав КАТ Решение от 2.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.3.2019
Наказателно дело № 716/2018
В законна сила на 1.3.2019г.
АНД No 1303/2018, VII състав ДИТ Решение от 11.2.2019г.
В законна сила на 1.3.2019г.
АНД No 720/2018, V състав КАТ Решение от 21.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.3.2019
Наказателно дело № 24/2019
В законна сила на 5.3.2019г.
АНД No 967/2018, VII състав КАТ Решение от 21.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.3.2019
Наказателно дело № 6/2019
В законна сила на 5.3.2019г.
АНД No 1197/2018, II състав Други административни от наказателен характер дела Решение от 4.2.2019г.
В законна сила на 6.3.2019г.
НОХД No 201/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 6.3.2019г.
Ц.Е.Ц.
В законна сила на 6.3.2019г.
АНД No 1193/2018, II състав КФН Решение от 16.2.2019г.
В законна сила на 7.3.2019г.
АНД No 69/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 19.2.2019г.
К.М.Г.
Мотиви от 20.3.2019г.
В законна сила на 7.3.2019г.
АНД No 642/2018, I състав Комисия за защита на потребителите Решение от 1.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.3.2019
Наказателно дело № 732/2018
В законна сила на 8.3.2019г.
АНД No 686/2018, V състав РИОСВ Решение от 26.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.3.2019
Наказателно дело № 22/2019
В законна сила на 8.3.2019г.
АНД No 719/2018, V състав ДАМТН Решение от 21.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.3.2019
Наказателно дело № 5/2019
В законна сила на 8.3.2019г.
АНД No 863/2018, VII състав АДФИ Решение от 23.10.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.3.2019
Наказателно дело № 728/2018
В законна сила на 8.3.2019г.
АНД No 866/2018, VII състав АДФИ Решение от 23.10.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 8.3.2019
Наказателно дело № 729/2018
В законна сила на 8.3.2019г.
АНД No 869/2018, VII състав АДФИ Решение от 23.10.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.3.2019
Наказателно дело № 730/2018
В законна сила на 8.3.2019г.
АНД No 83/2019, III състав РДГ Решение от 14.2.2019г.
В законна сила на 8.3.2019г.
АНД No 1293/2018, III състав КАТ Решение от 12.2.2019г.
В законна сила на 9.3.2019г.
НОХД No 202/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 11.3.2019г.
М.А.М.
В законна сила на 11.3.2019г.
НОХД No 224/2019, III състав Квалифицирани състави на телесна повреда Споразумение от 11.3.2019г.
И.З.П.
В законна сила на 11.3.2019г.
АНД No 144/2019, VII състав МВР Разпореждане от 18.2.2019г.
В законна сила на 13.3.2019г.
НОХД No 471/2018, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив Присъда от 29.10.2018г.
И.П.Г.
А.М.А.
Ц.С.С.
Мотиви от 28.12.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 14.3.2019
Наказателно дело № 36/2019
В законна сила на 14.3.2019г.
АНД No 1308/2018, V състав ИААА Решение от 4.2.2019г.
В законна сила на 14.3.2019г.
АНД No 1319/2018, II състав ИААА Решение от 16.2.2019г.
В законна сила на 14.3.2019г.
АНД No 123/2019, III състав ИААА Решение от 26.2.2019г.
В законна сила на 14.3.2019г.
АНД No 57/2019, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 27.2.2019г.
Т.А.П.
Мотиви от 27.2.2019г.
В законна сила на 15.3.2019г.
НОХД No 62/2019, IV състав Квалифицирани състави на кражба Определение от 27.2.2019г.
Ц.Л.Й.
В законна сила на 15.3.2019г.
АНД No 1269/2018, VII състав КАТ Решение от 22.2.2019г.
В законна сила на 16.3.2019г.
АНД No 1305/2018, I състав МВР Решение от 22.2.2019г.
В законна сила на 16.3.2019г.
НОХД No 5/2019, VII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Определение от 28.2.2019г.
Н.В.Б.
В законна сила на 16.3.2019г.
АНД No 270/2019, III състав Производство по УБДХ Решение от 18.3.2019г.
И.Н.Ц.
Мотиви от 18.3.2019г.
В законна сила на 19.3.2019г.
АНД No 588/2018, IV състав ДИТ Решение от 16.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2019
Наказателно дело № 743/2018
В законна сила на 20.3.2019г.
АНД No 773/2018, I състав НАП Решение от 16.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2019
Наказателно дело № 7/2019
В законна сила на 20.3.2019г.
НОХД No 1168/2018, VII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Присъда от 20.11.2018г.
С.Г.М.
Мотиви от 26.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 20.3.2019
Наказателно дело № 63/2019
В законна сила на 20.3.2019г.
АНД No 1355/2018, VII състав Комисия за защита на потребителите Решение от 22.2.2019г.
В законна сила на 20.3.2019г.
АНД No 1360/2018, II състав КАТ Решение от 3.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.
НОХД No 67/2019, VII състав Квалифицирани състави на кражба Определение от 5.3.2019г.
Д.В.В.
В законна сила на 21.3.2019г.
АНД No 68/2019, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 5.3.2019г.
И.М.А.
Мотиви от 25.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.
НОХД No 207/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 21.3.2019г.
Д.Ц.И.
В законна сила на 21.3.2019г.
АНД No 1401/2018, IV състав МВР Решение от 26.2.2019г.
В законна сила на 23.3.2019г.
АНД No 115/2019, III състав КАТ Решение от 27.2.2019г.
В законна сила на 23.3.2019г.
АНД No 302/2018, II състав КАТ Решение от 3.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 25.3.2019
Наказателно дело № 61/2019
В законна сила на 25.3.2019г.
АНД No 743/2018, V състав РДГ Решение от 15.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.3.2019
Наказателно дело № 25/2019
В законна сила на 25.3.2019г.
АНД No 897/2018, V състав ДИТ Решение от 26.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 25.3.2019
Наказателно дело № 28/2019
В законна сила на 25.3.2019г.
АНД No 980/2018, IV състав МВР Решение от 23.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.3.2019
Наказателно дело № 26/2019
В законна сила на 25.3.2019г.
НОХД No 288/2019, III състав Грабеж Споразумение от 25.3.2019г.
М.Д.И.
В законна сила на 25.3.2019г.
НОХД No 294/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Присъда от 15.5.2018г.
Ц.Г.Ц.
Мотиви от 31.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 26.3.2019
Наказателно дело № 68/2019
В законна сила на 26.3.2019г.
АНД No 862/2018, VII състав НАП Решение от 29.10.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 26.3.2019
Наказателно дело № 62/2019
В законна сила на 26.3.2019г.
АНД No 1081/2018, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР Решение от 6.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.3.2019
Наказателно дело № 73/2019
В законна сила на 26.3.2019г.
НОХД No 749/2017, VII състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Присъда от 15.3.2018г.
Б.Л.Х.
Мотиви от 29.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 28.3.2019
Наказателно дело № 632/2018
В законна сила на 28.3.2019г.
АНД No 1352/2018, IV състав КАТ Решение от 11.3.2019г.
В законна сила на 28.3.2019г.
АНД No 1358/2018, III състав МВР Решение от 6.2.2019г.
В законна сила на 29.3.2019г.
НОХД No 292/2019, V състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Споразумение от 29.3.2019г.
Б.В.Х.
В законна сила на 29.3.2019г.
АНД No 1192/2018, IV състав КАТ Решение от 11.3.2019г.
В законна сила на 30.3.2019г.
АНД No 48/2019, I състав Общини Решение от 12.3.2019г.
В законна сила на 30.3.2019г.