РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2019г. до 30.4.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
НОХД No 795/2018, III състав Длъжностно присвояване Присъда от 21.1.2019г.
М.Р.М.
Мотиви от 21.3.2019г.
НОХД No 17/2019, VII състав Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията Присъда от 7.3.2019г.
Г.В.И.
Мотиви от 28.3.2019г.
АНД No 237/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 5.4.2019г.
И.П.И.
Мотиви от 5.4.2019г.
В законна сила на 23.4.2019г.
АНД No 1267/2018, V състав Други административни от наказателен характер дела Решение от 8.4.2019г.
АНД No 1338/2018, V състав Общини Решение от 8.4.2019г.
АНД No 39/2019, V състав ДИТ Решение от 8.4.2019г.
АНД No 45/2019, V състав ДАМТН Решение от 8.4.2019г.
АНД No 46/2019, V състав ДАМТН Решение от 8.4.2019г.
АНД No 173/2019, III състав Комисия за защита на потребителите Решение от 8.4.2019г.
АНД No 1354/2018, V състав Общини Решение от 10.4.2019г.
АНД No 1372/2018, V състав КАТ Решение от 10.4.2019г.
АНД No 96/2019, V състав КАТ Решение от 10.4.2019г.
АНД No 217/2019, V състав Общини Решение от 10.4.2019г.
АНД No 218/2019, V състав Общини Решение от 10.4.2019г.
АНД No 156/2019, VII състав Комисия за защита на потребителите Решение от 11.4.2019г.
АНД No 52/2019, IV състав МВР Решение от 12.4.2019г.
АНД No 146/2019, I състав Комисия за защита на потребителите Решение от 12.4.2019г.
АНД No 160/2019, I състав КРС Решение от 12.4.2019г.
АНД No 172/2019, VII състав Комисия за защита на потребителите Решение от 12.4.2019г.
АНД No 130/2019, I състав РДГ Решение от 15.4.2019г.
АНД No 170/2019, VII състав ДИТ Решение от 15.4.2019г.
АНД No 184/2019, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 15.4.2019г.
Х.Д.Х.
Мотиви от 15.4.2019г.
АНД No 203/2019, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 15.4.2019г.
Х.Д.Х.
Мотиви от 15.4.2019г.
АНД No 210/2019, VII състав Общини Решение от 15.4.2019г.
НОХД No 219/2019, II състав Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията Споразумение от 15.4.2019г.
Х.В.Х.
Ц.Х.К.
И.К.И.
В законна сила на 15.4.2019г.
АНД No 100/2019, IV състав МВР Решение от 18.4.2019г.
АНД No 161/2019, IV състав МВР Решение от 18.4.2019г.
НОХД No 342/2019, II състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Споразумение от 18.4.2019г.
Т.Ц.И.
В законна сила на 18.4.2019г.
АНД No 354/2019, II състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 18.4.2019г.
Б.Ц.Б.
АНД No 93/2019, III състав Комисия по хазарта Решение от 19.4.2019г.
АНД No 171/2019, I състав Патентно ведомство Решение от 19.4.2019г.
АНД No 103/2019, II състав МВР Решение от 20.4.2019г.
АНД No 64/2019, II състав КФН Решение от 22.4.2019г.
АНД No 126/2019, I състав КАТ Решение от 22.4.2019г.
АНД No 159/2019, IV състав Общини Решение от 22.4.2019г.
АНД No 186/2019, IV състав Общини Решение от 22.4.2019г.
АНД No 357/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 22.4.2019г.
С.К.Х.
Мотиви от 23.4.2019г.
АНД No 283/2019, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 23.4.2019г.
И.С.Т.
АНД No 364/2019, III състав МВР Решение от 23.4.2019г.
НОХД No 419/2019, II състав Грабеж Споразумение от 23.4.2019г.
С.С.П.
В законна сила на 23.4.2019г.
АНД No 36/2019, IV състав АДФИ Решение от 25.4.2019г.
АНД No 113/2019, IV състав НАП Решение от 25.4.2019г.