РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2019г. до 30.4.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
АНД No 570/2018, V състав Комисия за защита на потребителите Решение от 26.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.4.2019
Наказателно дело № 72/2019
В законна сила на 1.4.2019г.
АНД No 1035/2018, III състав КАТ Решение от 6.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 1.4.2019
Наказателно дело № 88/2019
В законна сила на 1.4.2019г.
АНД No 716/2018, VII състав КАТ Решение от 6.12.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 2.4.2019
Наказателно дело № 119/2019
В законна сила на 2.4.2019г.
АНД No 826/2018, IV състав НАП Решение от 3.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2019
Наказателно дело № 67/2019
В законна сила на 3.4.2019г.
АНД No 996/2018, IV състав Комисия за защита на потребителите Решение от 3.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2019
Наказателно дело № 74/2019
В законна сила на 3.4.2019г.
АНД No 1271/2018, VII състав КАТ Решение от 25.2.2019г.
В законна сила на 3.4.2019г.
АНД No 125/2019, VII състав КАТ Решение от 11.3.2019г.
В законна сила на 3.4.2019г.
АНД No 865/2018, IV състав АДФИ Решение от 10.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.4.2019
Наказателно дело № 103/2019
В законна сила на 4.4.2019г.
АНД No 995/2018, III състав ИААА Решение от 18.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.4.2019
Наказателно дело № 84/2019
В законна сила на 4.4.2019г.
АНД No 154/2019, II състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 19.3.2019г.
Е.С.Й.
Мотиви от 5.4.2019г.
В законна сила на 4.4.2019г.
АНД No 1320/2018, I състав ИААА Решение от 2.3.2019г.
В законна сила на 5.4.2019г.
НЧХД No 1336/2018, VII състав Лека телесна повреда Разпореждане от 29.1.2019г.
В законна сила на 6.4.2019г.
АНД No 80/2019, I състав КАТ Решение от 19.3.2019г.
В законна сила на 6.4.2019г.
АНД No 860/2018, V състав АДФИ Решение от 13.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 8.4.2019
Наказателно дело № 107/2019
В законна сила на 8.4.2019г.
АНД No 594/2018, VII състав Агенция "Митници" Решение от 5.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.4.2019
Наказателно дело № 63/2019
В законна сила на 9.4.2019г.
АНД No 656/2018, VII състав Комисия за защита на потребителите Решение от 7.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.4.2019
Наказателно дело № 92/2019
В законна сила на 9.4.2019г.
АНД No 174/2019, III състав КАТ Решение от 21.3.2019г.
В законна сила на 9.4.2019г.
АНД No 1163/2018, VII състав КАТ Решение от 2.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 10.4.2019
Наказателно дело № 93/2019
В законна сила на 10.4.2019г.
АНД No 4/2019, I състав КАТ Решение от 21.3.2019г.
В законна сила на 10.4.2019г.
АНД No 279/2019, VII състав МВР Определение от 21.3.2019г.
В законна сила на 10.4.2019г.
АНД No 137/2019, III състав КАТ Решение от 26.3.2019г.
В законна сила на 13.4.2019г.
НОХД No 1011/2017, VII състав Измама Присъда от 15.5.2018г.
А.Н.М.
К.П.Д.
Мотиви от 25.6.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - променена квалификация
Решение от 15.4.2019
Наказателно дело № 97/2019
В законна сила на 15.4.2019г.
НОХД No 219/2019, II състав Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията Споразумение от 15.4.2019г.
Х.В.Х.
Ц.Х.К.
И.К.И.
В законна сила на 15.4.2019г.
АНД No 1052/2018, IV състав КАТ Решение от 11.3.2019г.
В законна сила на 16.4.2019г.
АНД No 1090/2018, V състав Здравна инспекция Решение от 6.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.4.2019
Наказателно дело № 156/2019
В законна сила на 16.4.2019г.
АНД No 1128/2018, VII състав КАТ Решение от 28.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.4.2019
Наказателно дело № 176/2019
В законна сила на 16.4.2019г.
АНД No 207/2018, II състав МВР Решение от 16.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.4.2019
Наказателно дело № 111/2019
В законна сила на 17.4.2019г.
АНД No 763/2018, II състав МВР Решение от 15.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.4.2019
Наказателно дело № 110/2019
В законна сила на 17.4.2019г.
НОХД No 342/2019, II състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Споразумение от 18.4.2019г.
Т.Ц.И.
В законна сила на 18.4.2019г.
АНД No 1018/2018, IV състав Комисия по хазарта Решение от 20.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 19.4.2019
Наказателно дело № 150/2019
В законна сила на 19.4.2019г.
АНД No 237/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 5.4.2019г.
И.П.И.
Мотиви от 5.4.2019г.
В законна сила на 23.4.2019г.
НОХД No 419/2019, II състав Грабеж Споразумение от 23.4.2019г.
С.С.П.
В законна сила на 23.4.2019г.
НОХД No 267/2018, IV състав Престъпления против реда на управлението Присъда от 28.11.2018г.
Р.Г.Г.
Мотиви от 28.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 24.4.2019
Наказателно дело № 66/2019
В законна сила на 24.4.2019г.