РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2019г. до 31.5.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
НОХД No 1261/2018, I състав Неплащане на издръжка Присъда от 24.1.2019г.
Б.Д.Б.
Мотиви от 25.3.2019г.
НОХД No 1133/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Присъда от 18.2.2019г.
Ц.П.С.
Мотиви от 9.4.2019г.
НОХД No 1279/2018, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Присъда от 8.4.2019г.
Г.В.Н.
В.И.Г.
Мотиви от 12.4.2019г.
НОХД No 241/2019, III състав Квалифицирани състави на кражба Присъда от 15.4.2019г.
Б.Т.А.
П.Н.А.
Мотиви от 19.4.2019г.
В законна сила на 1.5.2019г.
НОХД No 451/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 3.5.2019г.
С.Г.С.
В законна сила на 3.5.2019г.
АНД No 194/2019, IV състав МВР Решение от 7.5.2019г.
АНД No 195/2019, I състав КАТ Решение от 7.5.2019г.
АНД No 249/2019, IV състав МВР Решение от 7.5.2019г.
В законна сила на 24.5.2019г.
АНД No 326/2019, IV състав МВР Решение от 7.5.2019г.
АНД No 366/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 7.5.2019г.
Д.О.Б.
Мотиви от 8.5.2019г.
В законна сила на 23.5.2019г.
АНД No 405/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 7.5.2019г.
Г.Ц.В.
Мотиви от 8.5.2019г.
В законна сила на 23.5.2019г.
АНД No 226/2019, I състав Комисия за защита на потребителите Решение от 9.5.2019г.
АНД No 227/2019, VII състав Общини Решение от 10.5.2019г.
АНД No 403/2019, III състав ИААА Решение от 10.5.2019г.
АНД No 1165/2018, II състав МВР Решение от 11.5.2019г.
АНД No 175/2019, VII състав КАТ Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 29.5.2019г.
АНД No 273/2019, III състав КАТ Решение от 13.5.2019г.
АНД No 312/2019, IV състав ИААА Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 30.5.2019г.
АНД No 404/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 13.5.2019г.
Р.П.Б.
Мотиви от 14.5.2019г.
В законна сила на 29.5.2019г.
АНД No 124/2019, III състав ИААА Решение от 16.5.2019г.
АНД No 182/2019, III състав ИААА Решение от 16.5.2019г.
АНД No 389/2019, III състав Общини Решение от 16.5.2019г.
АНД No 409/2019, III състав МВР Решение от 17.5.2019г.
АНД No 131/2019, IV състав РДГ Решение от 20.5.2019г.
АНД No 132/2019, IV състав РДГ Решение от 20.5.2019г.
АНД No 216/2019, I състав МВР Решение от 20.5.2019г.
АНД No 303/2019, VII състав ИАРА Решение от 20.5.2019г.
АНД No 346/2019, I състав Общини Решение от 20.5.2019г.
АНД No 440/2019, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 20.5.2019г.
Я.Д.Д.
Мотиви от 20.5.2019г.
НОХД No 1168/2018, VII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Определение от 21.5.2019г.
С.Г.М.
АНД No 325/2019, I състав КАТ Решение от 21.5.2019г.
АНД No 438/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 21.5.2019г.
В.Ц.П.
НЧХД No 504/2019, III състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Разпореждане от 21.5.2019г.
АНД No 383/2019, III състав ИААА Решение от 23.5.2019г.
АНД No 458/2019, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 28.5.2019г.
В.Г.Т.
АНД No 464/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 28.5.2019г.
П.Ц.Д.
Мотиви от 28.5.2019г.