РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2019г. до 31.5.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
АНД No 1354/2018, V състав Общини Решение от 10.4.2019г.
В законна сила на 1.5.2019г.
АНД No 1372/2018, V състав КАТ Решение от 10.4.2019г.
В законна сила на 1.5.2019г.
АНД No 184/2019, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 15.4.2019г.
Х.Д.Х.
Мотиви от 15.4.2019г.
В законна сила на 1.5.2019г.
АНД No 203/2019, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 15.4.2019г.
Х.Д.Х.
Мотиви от 15.4.2019г.
В законна сила на 1.5.2019г.
АНД No 210/2019, VII състав Общини Решение от 15.4.2019г.
В законна сила на 1.5.2019г.
АНД No 217/2019, V състав Общини Решение от 10.4.2019г.
В законна сила на 1.5.2019г.
АНД No 218/2019, V състав Общини Решение от 10.4.2019г.
В законна сила на 1.5.2019г.
НОХД No 241/2019, III състав Квалифицирани състави на кражба Присъда от 15.4.2019г.
Б.Т.А.
П.Н.А.
Мотиви от 19.4.2019г.
В законна сила на 1.5.2019г.
НЧХД No 236/2018, I състав Клевета и квалифицирана клевета Присъда от 18.12.2018г.
Г.Г.П.
Д.П.Г.
Ц.Ц.М.
Мотиви от 18.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата/протеста
Определение от 2.5.2019
Наказателно дело № 127/2019
В законна сила на 2.5.2019г.
АНД No 721/2018, I състав КАТ Решение от 28.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.5.2019
Наказателно дело № 169/2019
В законна сила на 3.5.2019г.
АНД No 751/2018, IV състав СЕМ Решение от 21.11.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.5.2019
Наказателно дело № 126/2019
В законна сила на 3.5.2019г.
АНД No 1178/2018, VII състав КАТ Решение от 3.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.5.2019
Наказателно дело № 143/2019
В законна сила на 3.5.2019г.
АНД No 39/2019, V състав ДИТ Решение от 8.4.2019г.
В законна сила на 3.5.2019г.
АНД No 161/2019, IV състав МВР Решение от 18.4.2019г.
В законна сила на 3.5.2019г.
НОХД No 451/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 3.5.2019г.
С.Г.С.
В законна сила на 3.5.2019г.
АНД No 1268/2018, IV състав КАТ Решение от 11.3.2019г.
В законна сила на 4.5.2019г.
АНД No 170/2019, VII състав ДИТ Решение от 15.4.2019г.
В законна сила на 4.5.2019г.
АНД No 354/2019, II състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 18.4.2019г.
Б.Ц.Б.
Мотиви от 10.5.2019г.
В законна сила на 4.5.2019г.
АНД No 1060/2018, I състав ДИТ Решение от 27.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.5.2019
Наказателно дело № 174/2019
В законна сила на 7.5.2019г.
АНД No 1398/2018, V състав ДАМТН Решение от 23.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.5.2019
Наказателно дело № 182/2019
В законна сила на 7.5.2019г.
АНД No 357/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 22.4.2019г.
С.К.Х.
Мотиви от 23.4.2019г.
В законна сила на 8.5.2019г.
АНД No 283/2019, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 23.4.2019г.
И.С.Т.
Мотиви от 13.5.2019г.
В законна сила на 9.5.2019г.
НОХД No 646/2018, VII състав Длъжностно присвояване в големи размери Присъда от 17.1.2019г.
И.В.С.
Мотиви от 6.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - променена квалификация
Решение от 14.5.2019
Наказателно дело № 90/2019
В законна сила на 14.5.2019г.
НОХД No 726/2018, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Присъда от 12.12.2018г.
С.И.И.
Мотиви от 13.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 14.5.2019
Наказателно дело № 95/2019
В законна сила на 14.5.2019г.
АНД No 126/2019, I състав КАТ Решение от 22.4.2019г.
В законна сила на 15.5.2019г.
АНД No 96/2019, V състав КАТ Решение от 10.4.2019г.
В законна сила на 18.5.2019г.
АНД No 103/2019, II състав МВР Решение от 20.4.2019г.
В законна сила на 18.5.2019г.
АНД No 1120/2018, I състав Комисия за защита на потребителите Решение от 22.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.5.2019
Наказателно дело № 185/2019
В законна сила на 20.5.2019г.
АНД No 1191/2018, III състав КАТ Решение от 10.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.5.2019
Наказателно дело № 175/2019
В законна сила на 20.5.2019г.
АНД No 1326/2018, III състав ДАМТН Решение от 31.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 20.5.2019
Наказателно дело № 208/2019
В законна сила на 20.5.2019г.
АНД No 804/2018, II състав НАП Решение от 16.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.5.2019
Наказателно дело № 215/2019
В законна сила на 21.5.2019г.
АНД No 1306/2018, VII състав ДИТ Решение от 8.2.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.5.2019
Наказателно дело № 201/2019
В законна сила на 21.5.2019г.
АНД No 1356/2018, V състав МВР Решение от 23.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.5.2019
Наказателно дело № 268/2019
В законна сила на 21.5.2019г.
АНД No 1397/2018, V състав ДАМТН Решение от 23.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.5.2019
Наказателно дело № 183/2019
В законна сила на 21.5.2019г.
АНД No 774/2018, II състав НАП Решение от 31.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2019
Наказателно дело № 236/2019
В законна сила на 22.5.2019г.
АНД No 1064/2018, IV състав КАТ Решение от 31.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2019
Наказателно дело № 148/2019
В законна сила на 22.5.2019г.
АНД No 1066/2018, I състав КАТ Решение от 4.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2019
Наказателно дело № 138/2019
В законна сила на 22.5.2019г.
АНД No 1067/2018, I състав КАТ Решение от 14.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2019
Наказателно дело № 191/2019
В законна сила на 22.5.2019г.
АНД No 1068/2018, VII състав КАТ Решение от 18.2.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2019
Наказателно дело № 253/2019
В законна сила на 22.5.2019г.
АНД No 186/2019, IV състав Общини Решение от 22.4.2019г.
В законна сила на 22.5.2019г.
АНД No 859/2018, II състав АДФИ Решение от 22.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.5.2019
Наказателно дело № 149/2019
В законна сила на 23.5.2019г.
АНД No 1130/2018, VII състав Агенция "Митници" Решение от 10.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Изменя решението
Решение от 23.5.2019
Наказателно дело № 173/2019
В законна сила на 23.5.2019г.
АНД No 366/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 7.5.2019г.
Д.О.Б.
Мотиви от 8.5.2019г.
В законна сила на 23.5.2019г.
АНД No 405/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 7.5.2019г.
Г.Ц.В.
Мотиви от 8.5.2019г.
В законна сила на 23.5.2019г.
АНД No 249/2019, IV състав МВР Решение от 7.5.2019г.
В законна сила на 24.5.2019г.
АНД No 1338/2018, V състав Общини Решение от 8.4.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
АНД No 171/2019, I състав Патентно ведомство Решение от 19.4.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
АНД No 364/2019, III състав МВР Решение от 23.4.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
АНД No 159/2019, IV състав Общини Решение от 22.4.2019г.
В законна сила на 29.5.2019г.
АНД No 175/2019, VII състав КАТ Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 29.5.2019г.
АНД No 404/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 13.5.2019г.
Р.П.Б.
Мотиви от 14.5.2019г.
В законна сила на 29.5.2019г.
АНД No 1328/2018, IV състав ДАМТН Решение от 30.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Наказателно дело № 212/2019
В законна сила на 30.5.2019г.
АНД No 312/2019, IV състав ИААА Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 30.5.2019г.