РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2019г. до 30.6.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
НОХД No 95/2018, IV състав Самоуправство Присъда от 6.2.2019г.
М.И.Д.
Мотиви от 31.3.2019г.
НОХД No 481/2018, VII състав Палеж по непредпазливост Присъда от 5.3.2019г.
Ю.Т.Б.
Мотиви от 3.5.2019г.
АНД No 322/2019, IV състав ИААА Решение от 3.6.2019г.
В законна сила на 20.6.2019г.
АНД No 449/2019, II състав ИААА Определение от 3.6.2019г.
В законна сила на 26.6.2019г.
АНД No 386/2019, III състав МВР Решение от 4.6.2019г.
В законна сила на 28.6.2019г.
АНД No 489/2019, VII състав РИОСВ Определение от 4.6.2019г.
В законна сила на 18.6.2019г.
НОХД No 554/2019, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Споразумение от 5.6.2019г.
Ц.И.С.
В законна сила на 5.6.2019г.
АНД No 108/2019, VII състав РДГ Решение от 6.6.2019г.
В законна сила на 3.7.2019г.
АНД No 145/2019, II състав КФН Решение от 6.6.2019г.
АНД No 344/2019, I състав ИААА Решение от 6.6.2019г.
АНД No 351/2019, I състав ИААА Решение от 6.6.2019г.
В законна сила на 3.7.2019г.
АНД No 363/2019, VII състав АДФИ Решение от 6.6.2019г.
АНД No 418/2019, IV състав МВР Решение от 6.6.2019г.
АНД No 516/2019, III състав МВР Решение от 7.6.2019г.
В законна сила на 28.6.2019г.
АНД No 256/2019, IV състав КАТ Решение от 10.6.2019г.
АНД No 294/2019, IV състав МВР Решение от 10.6.2019г.
В законна сила на 27.6.2019г.
АНД No 415/2019, I състав МВР Решение от 10.6.2019г.
АНД No 428/2019, IV състав МВР Решение от 10.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
АНД No 485/2019, IV състав ДИТ Решение от 10.6.2019г.
АНД No 492/2019, III състав МВР Определение от 10.6.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
АНД No 1323/2018, II състав ДАМТН Решение от 12.6.2019г.
АНД No 1399/2018, II състав ДАМТН Решение от 12.6.2019г.
АНД No 1/2019, II състав ДАМТН Решение от 12.6.2019г.
АНД No 70/2019, II състав ДАМТН Решение от 12.6.2019г.
АНД No 509/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 12.6.2019г.
С.Н.М.
Мотиви от 13.6.2019г.
В законна сила на 28.6.2019г.
АНД No 587/2019, III състав МВР Определение от 12.6.2019г.
АНД No 390/2019, VII състав Общини Решение от 13.6.2019г.
АНД No 311/2019, V състав ИААА Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.
АНД No 384/2019, V състав ИААА Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 10.7.2019г.
АНД No 391/2019, V състав Общини Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.
АНД No 500/2019, V състав Агенция "Митници" Решение от 14.6.2019г.
АНД No 180/2019, I състав РДГ Решение от 17.6.2019г.
АНД No 299/2019, IV състав АДФИ Решение от 17.6.2019г.
АНД No 413/2019, V състав МВР Решение от 17.6.2019г.
АНД No 508/2019, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 17.6.2019г.
Н.Л.Л.
Мотиви от 17.6.2019г.
В законна сила на 3.7.2019г.
АНД No 406/2019, VII състав МВР Решение от 19.6.2019г.
В законна сила на 6.7.2019г.
НОХД No 608/2019, I състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Споразумение от 19.6.2019г.
П.И.Н.
В законна сила на 19.6.2019г.
АНД No 614/2019, VII състав ИААА Определение от 19.6.2019г.
АНД No 615/2019, V състав ИААА Разпореждане от 19.6.2019г.
В законна сила на 19.6.2019г.
АНД No 616/2019, VII състав ИААА Разпореждане от 19.6.2019г.
В законна сила на 19.6.2019г.
АНД No 407/2019, VII състав МВР Решение от 20.6.2019г.
АНД No 628/2019, IV състав ИААА Разпореждане от 20.6.2019г.
В законна сила на 20.6.2019г.
АНД No 629/2019, VII състав ИААА Определение от 20.6.2019г.
НЧХД No 236/2018, I състав Клевета и квалифицирана клевета Определение от 21.6.2019г.
АНД No 531/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 24.6.2019г.
И.П.С.
Мотиви от 28.6.2019г.
В законна сила на 10.7.2019г.
НОХД No 460/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 25.6.2019г.
С.В.С.
В законна сила на 25.6.2019г.
АНД No 627/2019, III състав ИААА Разпореждане от 25.6.2019г.
В законна сила на 25.6.2019г.
АНД No 72/2019, II състав КАТ Решение от 26.6.2019г.
АНД No 626/2019, I състав ИААА Разпореждане от 26.6.2019г.
АНД No 1400/2018, II състав Други административни от наказателен характер дела Решение от 27.6.2019г.
АНД No 323/2019, II състав КАТ Решение от 27.6.2019г.