РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2019г. до 30.6.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
АНД No 216/2019, I състав МВР Решение от 20.5.2019г.
В законна сила на 5.6.2019г.
АНД No 440/2019, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 20.5.2019г.
Я.Д.Д.
Мотиви от 20.5.2019г.
В законна сила на 5.6.2019г.
НОХД No 554/2019, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Споразумение от 5.6.2019г.
Ц.И.С.
В законна сила на 5.6.2019г.
АНД No 438/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 21.5.2019г.
В.Ц.П.
Мотиви от 19.6.2019г.
В законна сила на 6.6.2019г.
АНД No 325/2019, I състав КАТ Решение от 21.5.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
АНД No 346/2019, I състав Общини Решение от 20.5.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
АНД No 458/2019, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 28.5.2019г.
В.Г.Т.
Мотиви от 20.6.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
АНД No 464/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 28.5.2019г.
П.Ц.Д.
Мотиви от 28.5.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
НОХД No 17/2019, VII състав Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията Присъда от 7.3.2019г.
Г.В.И.
Мотиви от 28.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 14.6.2019
Наказателно дело № 146/2019
В законна сила на 14.6.2019г.
АНД No 1324/2018, III състав ДАМТН Решение от 31.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2019
Наказателно дело № 197/2019
В законна сила на 18.6.2019г.
АНД No 1327/2018, V състав ДАМТН Решение от 23.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2019
Наказателно дело № 267/2019
В законна сила на 18.6.2019г.
АНД No 489/2019, VII състав РИОСВ Определение от 4.6.2019г.
В законна сила на 18.6.2019г.
АНД No 1025/2018, VII състав Комисия за защита на потребителите Решение от 27.12.2018г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.6.2019
Наказателно дело № 202/2019
В законна сила на 19.6.2019г.
АНД No 82/2019, III състав НАП Решение от 13.2.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.6.2019
Наказателно дело № 259/2019
В законна сила на 19.6.2019г.
НОХД No 608/2019, I състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Споразумение от 19.6.2019г.
П.И.Н.
В законна сила на 19.6.2019г.
АНД No 615/2019, V състав ИААА Разпореждане от 19.6.2019г.
В законна сила на 19.6.2019г.
АНД No 616/2019, VII състав ИААА Разпореждане от 19.6.2019г.
В законна сила на 19.6.2019г.
АНД No 1382/2018, III състав Агенция "Митници" Решение от 1.2.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 20.6.2019
Наказателно дело № 252/2019
В законна сила на 20.6.2019г.
АНД No 322/2019, IV състав ИААА Решение от 3.6.2019г.
В законна сила на 20.6.2019г.
АНД No 628/2019, IV състав ИААА Разпореждане от 20.6.2019г.
В законна сила на 20.6.2019г.
АНД No 326/2019, IV състав МВР Решение от 7.5.2019г.
В законна сила на 22.6.2019г.
АНД No 1371/2018, III състав КАТ Решение от 22.2.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2019
Наказателно дело № 293/2019
В законна сила на 24.6.2019г.
НОХД No 460/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 25.6.2019г.
С.В.С.
В законна сила на 25.6.2019г.
АНД No 627/2019, III състав ИААА Разпореждане от 25.6.2019г.
В законна сила на 25.6.2019г.
АНД No 449/2019, II състав ИААА Определение от 3.6.2019г.
В законна сила на 26.6.2019г.
АНД No 1353/2018, I състав КРС Решение от 1.3.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 27.6.2019
Наказателно дело № 336/2019
В законна сила на 27.6.2019г.
АНД No 1363/2018, III състав ИААА Решение от 25.2.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2019
Наказателно дело № 339/2019
В законна сила на 27.6.2019г.
АНД No 294/2019, IV състав МВР Решение от 10.6.2019г.
В законна сила на 27.6.2019г.
АНД No 386/2019, III състав МВР Решение от 4.6.2019г.
В законна сила на 28.6.2019г.
АНД No 509/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 12.6.2019г.
С.Н.М.
Мотиви от 13.6.2019г.
В законна сила на 28.6.2019г.
АНД No 516/2019, III състав МВР Решение от 7.6.2019г.
В законна сила на 28.6.2019г.