РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2019г. до 31.7.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
НЧХД No 39/2017, I състав Обида и квалифицирана обида Присъда от 15.3.2019г.
К.А.И.
Мотиви от 14.5.2019г.
НОХД No 1122/2018, IV състав Средна телесна повреда Присъда от 8.5.2019г.
П.В.П.
Мотиви от 27.6.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Наказателно дело № 311/2019
връща делото за администриране.
АНД No 583/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 2.7.2019г.
М.Т.К.
Мотиви от 30.7.2019г.
В законна сила на 18.7.2019г.
НОХД No 640/2019, II състав Привилегирован състав на кражба Споразумение от 2.7.2019г.
Д.В.М.
В законна сила на 2.7.2019г.
АНД No 470/2019, III състав МВР Решение от 4.7.2019г.
В законна сила на 2.8.2019г.
АНД No 521/2019, III състав МВР Решение от 8.7.2019г.
НОХД No 671/2019, V състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове Споразумение от 8.7.2019г.
С.Ц.С.
В законна сила на 8.7.2019г.
НОХД No 680/2019, V състав Привилегирован състав на кражба Споразумение от 8.7.2019г.
П.Г.Г.
В законна сила на 8.7.2019г.
АНД No 497/2019, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 9.7.2019г.
М.И.Т.
Мотиви от 22.7.2019г.
В законна сила на 25.7.2019г.
АНД No 324/2019, VII състав КАТ Решение от 10.7.2019г.
В законна сила на 30.7.2019г.
НЧХД No 638/2019, II състав Лека телесна повреда Определение от 10.7.2019г.
В законна сила на 26.7.2019г.
НОХД No 681/2019, III състав Привилегирован състав на кражба Определение от 10.7.2019г.
В законна сила на 10.7.2019г.
НОХД No 685/2019, II състав Ползване на неистински или преправен документ Споразумение от 12.7.2019г.
Е.Р.С.
В законна сила на 12.7.2019г.
АНД No 522/2019, VII състав МВР Решение от 16.7.2019г.
АНД No 517/2019, I състав МВР Решение от 17.7.2019г.
АНД No 525/2019, I състав МВР Решение от 17.7.2019г.
В законна сила на 6.8.2019г.
АНД No 532/2019, I състав МВР Решение от 17.7.2019г.
АНД No 555/2019, I състав МВР Решение от 17.7.2019г.
АНД No 566/2019, VII състав МВР Решение от 17.7.2019г.
АНД No 388/2019, I състав КАТ Решение от 18.7.2019г.
АНД No 486/2019, I състав МВР Решение от 18.7.2019г.
НОХД No 725/2019, IV състав Квалифицирани състави на хулиганство Споразумение от 24.7.2019г.
Г.В.С.
З.В.Г.
П.А.Д.
А.М.И.
В законна сила на 24.7.2019г.
АНД No 574/2019, VII състав МВР Решение от 25.7.2019г.
АНД No 580/2019, VII състав НАП Решение от 25.7.2019г.