РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2019г. до 31.7.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
АНД No 1325/2018, VII състав ДАМТН Решение от 28.2.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2019
Наказателно дело № 292/2019
В законна сила на 2.7.2019г.
АНД No 35/2019, III състав АДФИ Решение от 26.2.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2019
Наказателно дело № 315/2019
В законна сила на 2.7.2019г.
АНД No 428/2019, IV състав МВР Решение от 10.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
НОХД No 640/2019, II състав Привилегирован състав на кражба Споразумение от 2.7.2019г.
Д.В.М.
В законна сила на 2.7.2019г.
НОХД No 795/2018, III състав Длъжностно присвояване Присъда от 21.1.2019г.
М.Р.М.
Мотиви от 21.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 3.7.2019
Наказателно дело № 145/2019
В законна сила на 3.7.2019г.
АНД No 108/2019, VII състав РДГ Решение от 6.6.2019г.
В законна сила на 3.7.2019г.
АНД No 351/2019, I състав ИААА Решение от 6.6.2019г.
В законна сила на 3.7.2019г.
АНД No 508/2019, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 17.6.2019г.
Н.Л.Л.
Мотиви от 17.6.2019г.
В законна сила на 3.7.2019г.
АНД No 492/2019, III състав МВР Определение от 10.6.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
АНД No 311/2019, V състав ИААА Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.
АНД No 391/2019, V състав Общини Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.
АНД No 406/2019, VII състав МВР Решение от 19.6.2019г.
В законна сила на 6.7.2019г.
НОХД No 671/2019, V състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове Споразумение от 8.7.2019г.
С.Ц.С.
В законна сила на 8.7.2019г.
НОХД No 680/2019, V състав Привилегирован състав на кражба Споразумение от 8.7.2019г.
П.Г.Г.
В законна сила на 8.7.2019г.
АНД No 384/2019, V състав ИААА Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 10.7.2019г.
АНД No 531/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 24.6.2019г.
И.П.С.
Мотиви от 28.6.2019г.
В законна сила на 10.7.2019г.
НОХД No 681/2019, III състав Привилегирован състав на кражба Определение от 10.7.2019г.
В законна сила на 10.7.2019г.
НЧХД No 241/2018, I състав Лека телесна повреда Присъда от 18.9.2018г.
Д.И.И.
Мотиви от 19.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща за процедура по чл.320/322 НПК

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 6.3.2019
Наказателно дело № 96/2019

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата/протеста
Определение от 11.7.2019
Наказателно дело № 253/2019
В законна сила на 11.7.2019г.
НОХД No 685/2019, II състав Ползване на неистински или преправен документ Споразумение от 12.7.2019г.
Е.Р.С.
В законна сила на 12.7.2019г.
АНД No 72/2019, II състав КАТ Решение от 26.6.2019г.
В законна сила на 13.7.2019г.
НОХД No 1133/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Присъда от 18.2.2019г.
Ц.П.С.
Мотиви от 9.4.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 15.7.2019
Наказателно дело № 195/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
НОХД No 1261/2018, I състав Неплащане на издръжка Присъда от 24.1.2019г.
Б.Д.Б.
Мотиви от 25.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 15.7.2019
Наказателно дело № 179/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
АНД No 1265/2018, I състав Други административни от наказателен характер дела Решение от 22.3.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2019
Наказателно дело № 403/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
НОХД No 1279/2018, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Присъда от 8.4.2019г.
Г.В.Н.
В.И.Г.
Мотиви от 12.4.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 15.7.2019
Наказателно дело № 174/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
АНД No 1395/2018, VII състав ДАМТН Решение от 28.2.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2019
Наказателно дело № 314/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
АНД No 47/2019, IV състав ДАМТН Решение от 25.3.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2019
Наказателно дело № 363/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
АНД No 71/2019, I състав ДАМТН Решение от 14.3.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2019
Наказателно дело № 353/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
АНД No 93/2019, III състав Комисия по хазарта Решение от 19.4.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2019
Наказателно дело № 433/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
АНД No 94/2019, I състав Комисия по хазарта Решение от 14.3.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2019
Наказателно дело № 377/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
АНД No 160/2019, I състав КРС Решение от 12.4.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2019
Наказателно дело № 469/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
АНД No 172/2019, VII състав Комисия за защита на потребителите Решение от 12.4.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2019
Наказателно дело № 427/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
АНД No 173/2019, III състав Комисия за защита на потребителите Решение от 8.4.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2019
Наказателно дело № 412/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
АНД No 3/2019, VII състав ДАМТН Решение от 27.2.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.7.2019
Наказателно дело № 297/2019
В законна сила на 16.7.2019г.
АНД No 19/2019, I състав ДАМТН Решение от 1.3.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.7.2019
Наказателно дело № 337/2019
В законна сила на 16.7.2019г.
АНД No 323/2019, II състав КАТ Решение от 27.6.2019г.
В законна сила на 16.7.2019г.
НОХД No 31/2018, V състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Присъда от 18.9.2018г.
Б.И.И.
Мотиви от 31.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 26.2.2019
Наказателно дело № 88/2019

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 18.7.2019
Наказателно дело № 204/2019
В законна сила на 18.7.2019г.
АНД No 1176/2018, III състав АДФИ Решение от 24.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 18.7.2019
Наказателно дело № 280/2019
В законна сила на 18.7.2019г.
АНД No 583/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 2.7.2019г.
М.Т.К.
Мотиви от 30.7.2019г.
В законна сила на 18.7.2019г.
АНД No 1400/2018, II състав Други административни от наказателен характер дела Решение от 27.6.2019г.
В законна сила на 19.7.2019г.
АНД No 1370/2018, IV състав ИААА Решение от 14.3.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.7.2019
Наказателно дело № 352/2019
В законна сила на 22.7.2019г.
АНД No 1267/2018, V състав Други административни от наказателен характер дела Решение от 8.4.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.7.2019
Наказателно дело № 411/2019
В законна сила на 23.7.2019г.
АНД No 1374/2018, I състав КАТ Решение от 26.3.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.7.2019
Наказателно дело № 378/2019
В законна сила на 23.7.2019г.
АНД No 1396/2018, IV състав ДАМТН Решение от 26.3.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.7.2019
Наказателно дело № 364/2019
В законна сила на 23.7.2019г.
АНД No 2/2019, IV състав ДАМТН Решение от 25.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 23.7.2019
Наказателно дело № 381/2019
В законна сила на 23.7.2019г.
АНД No 46/2019, V състав ДАМТН Решение от 8.4.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.7.2019
Наказателно дело № 422/2019
В законна сила на 24.7.2019г.
АНД No 156/2019, VII състав Комисия за защита на потребителите Решение от 11.4.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.7.2019
Наказателно дело № 426/2019
В законна сила на 24.7.2019г.
НОХД No 725/2019, IV състав Квалифицирани състави на хулиганство Споразумение от 24.7.2019г.
Г.В.С.
З.В.Г.
П.А.Д.
А.М.И.
В законна сила на 24.7.2019г.
АНД No 497/2019, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 9.7.2019г.
М.И.Т.
Мотиви от 22.7.2019г.
В законна сила на 25.7.2019г.
НЧХД No 638/2019, II състав Лека телесна повреда Определение от 10.7.2019г.
В законна сила на 26.7.2019г.
АНД No 110/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 20.3.2019г.
Ц.К.Ч.
Мотиви от 18.4.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - променена квалификация
Решение от 30.7.2019
Наказателно дело № 182/2019
В законна сила на 30.7.2019г.
АНД No 324/2019, VII състав КАТ Решение от 10.7.2019г.
В законна сила на 30.7.2019г.
АНД No 1359/2018, IV състав КАТ Решение от 13.3.2019г.
В законна сила на 31.7.2019г.