РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2019г. до 31.8.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
НОХД No 707/2017, V състав Привилегирован състав на кражба Присъда от 14.8.2018г.
П.Я.М.
Й.С.Т.
Мотиви от 27.5.2019г.
НОХД No 987/2018, I състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Присъда от 9.5.2019г.
С.Е.П.
Мотиви от 9.7.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща за процедура по чл.320/322 НПК
Определение от 9.8.2019
Наказателно дело № 341/2019
НЧХД No 614/2018, IV състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Присъда от 20.5.2019г.
П.Т.П.
Мотиви от 22.7.2019г.
АНД No 414/2019, IV състав МВР Решение от 1.8.2019г.
АНД No 547/2019, I състав МВР Решение от 1.8.2019г.
АНД No 557/2019, IV състав МВР Решение от 1.8.2019г.
АНД No 178/2019, VII състав РДГ Решение от 2.8.2019г.
АНД No 511/2019, I състав ИААА Решение от 2.8.2019г.
В законна сила на 20.8.2019г.
АНД No 544/2019, IV състав ДИТ Решение от 2.8.2019г.
АНД No 625/2019, I състав МВР Решение от 2.8.2019г.
НОХД No 729/2019, V състав Кражба Споразумение от 2.8.2019г.
Н.В.А.
В законна сила на 2.8.2019г.
НОХД No 748/2019, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 2.8.2019г.
Х.Б.Т.
В законна сила на 2.8.2019г.
АНД No 327/2019, V състав МВР Решение от 5.8.2019г.
АНД No 491/2019, V състав МВР Решение от 5.8.2019г.
АНД No 515/2019, V състав МВР Решение от 5.8.2019г.
АНД No 518/2019, V състав МВР Решение от 5.8.2019г.
АНД No 575/2019, IV състав КАТ Решение от 5.8.2019г.
В законна сила на 21.8.2019г.
АНД No 234/2019, V състав КАТ Решение от 6.8.2019г.
АНД No 657/2019, IV състав МВР Решение от 7.8.2019г.
В законна сила на 24.8.2019г.
АНД No 651/2019, IV състав КАТ Решение от 9.8.2019г.
В законна сила на 29.8.2019г.
АНД No 572/2019, V състав ИААА Решение от 12.8.2019г.
В законна сила на 28.8.2019г.
АНД No 236/2019, IV състав КАТ Решение от 13.8.2019г.
НОХД No 782/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 13.8.2019г.
С.С.С.
В законна сила на 13.8.2019г.
НОХД No 799/2019, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Споразумение от 13.8.2019г.
А.Д.Д.
В законна сила на 13.8.2019г.
НОХД No 811/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 15.8.2019г.
И.В.К.
В законна сила на 15.8.2019г.
АНД No 537/2019, IV състав Други административни от наказателен характер дела Решение от 20.8.2019г.
АНД No 843/2019, III състав КАТ Определение от 23.8.2019г.
НОХД No 804/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 26.8.2019г.
Н.П.В.
В законна сила на 26.8.2019г.
НОХД No 828/2019, III състав Неплащане на издръжка Споразумение от 26.8.2019г.
Ф.Д.П.
В законна сила на 26.8.2019г.
АНД No 863/2019, III състав ИААА Разпореждане от 30.8.2019г.