РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2019г. до 31.8.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
АНД No 470/2019, III състав МВР Решение от 4.7.2019г.
В законна сила на 2.8.2019г.
НОХД No 729/2019, V състав Кражба Споразумение от 2.8.2019г.
Н.В.А.
В законна сила на 2.8.2019г.
НОХД No 748/2019, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 2.8.2019г.
Х.Б.Т.
В законна сила на 2.8.2019г.
АНД No 525/2019, I състав МВР Решение от 17.7.2019г.
В законна сила на 6.8.2019г.
АНД No 52/2019, IV състав МВР Решение от 12.4.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.8.2019
Наказателно дело № 434/2019
В законна сила на 9.8.2019г.
АНД No 98/2019, VII състав ДАМТН Решение от 25.3.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Наказателно дело № 441/2019
В законна сила на 9.8.2019г.
АНД No 486/2019, I състав МВР Решение от 18.7.2019г.
В законна сила на 10.8.2019г.
НОХД No 782/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 13.8.2019г.
С.С.С.
В законна сила на 13.8.2019г.
НОХД No 799/2019, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Споразумение от 13.8.2019г.
А.Д.Д.
В законна сила на 13.8.2019г.
АНД No 522/2019, VII състав МВР Решение от 16.7.2019г.
В законна сила на 15.8.2019г.
НОХД No 811/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 15.8.2019г.
И.В.К.
В законна сила на 15.8.2019г.
АНД No 45/2019, V състав ДАМТН Решение от 8.4.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.8.2019
Наказателно дело № 421/2019
В законна сила на 16.8.2019г.
АНД No 388/2019, I състав КАТ Решение от 18.7.2019г.
В законна сила на 20.8.2019г.
АНД No 511/2019, I състав ИААА Решение от 2.8.2019г.
В законна сила на 20.8.2019г.
АНД No 574/2019, VII състав МВР Решение от 25.7.2019г.
В законна сила на 20.8.2019г.
АНД No 517/2019, I състав МВР Решение от 17.7.2019г.
В законна сила на 21.8.2019г.
АНД No 575/2019, IV състав КАТ Решение от 5.8.2019г.
В законна сила на 21.8.2019г.
АНД No 657/2019, IV състав МВР Решение от 7.8.2019г.
В законна сила на 24.8.2019г.
НОХД No 804/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 26.8.2019г.
Н.П.В.
В законна сила на 26.8.2019г.
НОХД No 828/2019, III състав Неплащане на издръжка Споразумение от 26.8.2019г.
Ф.Д.П.
В законна сила на 26.8.2019г.
АНД No 572/2019, V състав ИААА Решение от 12.8.2019г.
В законна сила на 28.8.2019г.
АНД No 651/2019, IV състав КАТ Решение от 9.8.2019г.
В законна сила на 29.8.2019г.