РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
НОХД No 511/2018, I състав Принуда Присъда от 12.6.2019г.
М.Ц.Д.
Мотиви от 14.8.2019г.
НОХД No 1021/2018, I състав Унищожаване и повреждане Присъда от 26.6.2019г.
С.Е.П.
Мотиви от 15.8.2019г.
НОХД No 133/2019, VII състав Средна телесна повреда Присъда от 2.7.2019г.
И.И.В.
Мотиви от 5.8.2019г.
НОХД No 857/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 2.9.2019г.
Ц.Т.Н.
В законна сила на 2.9.2019г.
АНД No 749/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 5.9.2019г.
И.Б.Х.
Мотиви от 9.9.2019г.
В законна сила на 21.9.2019г.
АНД No 806/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 5.9.2019г.
Й.Р.Г.
Мотиви от 9.9.2019г.
В законна сила на 21.9.2019г.
АНД No 655/2019, III състав МВР Определение от 9.9.2019г.
АНД No 701/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 16.9.2019г.
И.В.И.
Мотиви от 17.9.2019г.
НОХД No 874/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 16.9.2019г.
Ф.О.Т.
В законна сила на 16.9.2019г.
АНД No 665/2019, III състав КАТ Решение от 17.9.2019г.
АНД No 316/2019, V състав ИААА Решение от 18.9.2019г.
АНД No 503/2019, V състав МВР Решение от 18.9.2019г.
АНД No 659/2019, V състав МВР Решение от 18.9.2019г.
АНД No 679/2019, V състав ИААА Решение от 18.9.2019г.
АНД No 784/2019, V състав ИААА Решение от 18.9.2019г.
АНД No 837/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 18.9.2019г.
А.В.А.
Мотиви от 19.9.2019г.
АНД No 864/2019, V състав ИААА Решение от 18.9.2019г.
АНД No 865/2019, V състав КАТ Решение от 18.9.2019г.
НОХД No 907/2019, III състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Определение от 18.9.2019г.
К.Г.К.
В законна сила на 18.9.2019г.
АНД No 556/2019, III състав МВР Решение от 19.9.2019г.
АНД No 596/2019, III състав ИААА Решение от 20.9.2019г.
АНД No 698/2019, III състав ИААА Решение от 20.9.2019г.
АНД No 904/2019, VII състав ИААА Определение от 20.9.2019г.
АНД No 582/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 24.9.2019г.
А.К.И.
АНД No 826/2019, III състав МВР Решение от 24.9.2019г.
НОХД No 892/2019, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 24.9.2019г.
Д.Д.Д.
В законна сила на 24.9.2019г.
АНД No 543/2019, VII състав ДИТ Решение от 25.9.2019г.
АНД No 692/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 26.9.2019г.
М.Н.И.
АНД No 787/2019, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 26.9.2019г.
М.Г.М.
АНД No 830/2019, III състав ИААА Решение от 26.9.2019г.
АНД No 831/2019, III състав ИААА Решение от 26.9.2019г.
АНД No 876/2019, III състав ИААА Решение от 26.9.2019г.
НОХД No 935/2019, VII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 26.9.2019г.
С.К.Н.
В законна сила на 26.9.2019г.
АНД No 881/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 27.9.2019г.
С.Н.М.
Мотиви от 27.9.2019г.
АНД No 944/2019, VII състав МВР Определение от 27.9.2019г.
НЧХД No 176/2019, II състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Определение от 30.9.2019г.
АНД No 560/2019, V състав АДФИ Решение от 30.9.2019г.
АНД No 697/2019, V състав КАТ Решение от 30.9.2019г.
АНД No 891/2019, V състав ИААА Решение от 30.9.2019г.
НОХД No 936/2019, III състав Документни престъпления Споразумение от 30.9.2019г.
С.И.И.
В законна сила на 30.9.2019г.