РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
НОХД No 857/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 2.9.2019г.
Ц.Т.Н.
В законна сила на 2.9.2019г.
АНД No 236/2019, IV състав КАТ Решение от 13.8.2019г.
В законна сила на 3.9.2019г.
АНД No 518/2019, V състав МВР Решение от 5.8.2019г.
В законна сила на 3.9.2019г.
АНД No 544/2019, IV състав ДИТ Решение от 2.8.2019г.
В законна сила на 4.9.2019г.
АНД No 843/2019, III състав КАТ Определение от 23.8.2019г.
В законна сила на 7.9.2019г.
НОХД No 481/2018, VII състав Палеж по непредпазливост Присъда от 5.3.2019г.
Ю.Т.Б.
Мотиви от 3.5.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 9.9.2019
Наказателно дело № 246/2019
В законна сила на 9.9.2019г.
АНД No 532/2019, I състав МВР Решение от 17.7.2019г.
В законна сила на 13.9.2019г.
НОХД No 874/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 16.9.2019г.
Ф.О.Т.
В законна сила на 16.9.2019г.
АНД No 491/2019, V състав МВР Решение от 5.8.2019г.
В законна сила на 18.9.2019г.
НОХД No 907/2019, III състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Определение от 18.9.2019г.
К.Г.К.
В законна сила на 18.9.2019г.
АНД No 749/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 5.9.2019г.
И.Б.Х.
Мотиви от 9.9.2019г.
В законна сила на 21.9.2019г.
АНД No 806/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 5.9.2019г.
Й.Р.Г.
Мотиви от 9.9.2019г.
В законна сила на 21.9.2019г.
НОХД No 892/2019, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 24.9.2019г.
Д.Д.Д.
В законна сила на 24.9.2019г.
НОХД No 935/2019, VII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 26.9.2019г.
С.К.Н.
В законна сила на 26.9.2019г.
АНД No 547/2019, I състав МВР Решение от 1.8.2019г.
В законна сила на 28.9.2019г.
НОХД No 936/2019, III състав Документни престъпления Споразумение от 30.9.2019г.
С.И.И.
В законна сила на 30.9.2019г.