РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2019г. до 31.10.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
НОХД No 479/2019, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Присъда от 16.7.2019г.
Д.Т.Д.
Мотиви от 13.9.2019г.
НОХД No 924/2019, VII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 18.9.2019г.
А.Т.А.
В законна сила на 18.9.2019г.
НОХД No 688/2019, III състав Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ Присъда от 30.9.2019г.
В.М.Ц.
Мотиви от 8.10.2019г.
НОХД No 782/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Определение от 30.9.2019г.
С.С.С.
НЧХД No 147/2019, I състав Лека телесна повреда Определение от 1.10.2019г.
В законна сила на 17.10.2019г.
АНД No 654/2019, II състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 1.10.2019г.
С.П.Г.
Мотиви от 17.10.2019г.
В законна сила на 16.10.2019г.
АНД No 802/2019, V състав ИААА Решение от 1.10.2019г.
В законна сила на 17.10.2019г.
АНД No 803/2019, V състав ИААА Решение от 1.10.2019г.
АНД No 833/2019, III състав Комисия за защита на потребителите Решение от 1.10.2019г.
АНД No 642/2019, III състав НАП Решение от 3.10.2019г.
АНД No 822/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 3.10.2019г.
Й.Д.Й.
Мотиви от 3.11.2019г.
В законна сила на 19.10.2019г.
АНД No 870/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 3.10.2019г.
Г.Б.П.
Мотиви от 3.11.2019г.
В законна сила на 19.10.2019г.
АНД No 524/2019, VII състав МВР Решение от 4.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.
АНД No 576/2019, VII състав КАТ Решение от 4.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
АНД No 645/2019, III състав ИААА Решение от 4.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
АНД No 672/2019, III състав АДФИ Решение от 4.10.2019г.
АНД No 669/2019, VII състав КАТ Решение от 7.10.2019г.
АНД No 673/2019, III състав АДФИ Решение от 8.10.2019г.
АНД No 695/2019, VII състав НАП Решение от 8.10.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.
АНД No 805/2019, II състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 8.10.2019г.
Л.Ц.Р.
Мотиви от 11.10.2019г.
В законна сила на 24.10.2019г.
АНД No 900/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 9.10.2019г.
Н.Б.Б.
Мотиви от 11.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.
НОХД No 934/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Определение от 9.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.
АНД No 737/2019, VII състав МВР Решение от 10.10.2019г.
АНД No 895/2019, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 10.10.2019г.
К.Н.К.
Мотиви от 28.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
АНД No 922/2019, III състав АДФИ Решение от 10.10.2019г.
АНД No 723/2019, VII състав НАП Решение от 14.10.2019г.
АНД No 755/2019, VII състав Общини Решение от 14.10.2019г.
НОХД No 948/2019, III състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Споразумение от 16.10.2019г.
Е.К.П.
В законна сила на 16.10.2019г.
АНД No 493/2019, VII състав МВР Решение от 17.10.2019г.
НЧХД No 623/2019, IV състав Лека телесна повреда Определение от 21.10.2019г.
АНД No 829/2019, III състав МВР Решение от 22.10.2019г.
АНД No 951/2019, III състав КАТ Решение от 22.10.2019г.
НОХД No 994/2019, VII състав Неизпълнение на съдебно решение Споразумение от 22.10.2019г.
Ц.Р.П.
В законна сила на 22.10.2019г.
НОХД No 998/2019, II състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове Споразумение от 22.10.2019г.
К.Г.И.
В законна сила на 22.10.2019г.
АНД No 1025/2019, III състав ИААА Разпореждане от 22.10.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
АНД No 644/2019, I състав ДИТ Решение от 23.10.2019г.
АНД No 487/2019, I състав Други административни от наказателен характер дела Решение от 24.10.2019г.
АНД No 494/2019, IV състав МВР Решение от 24.10.2019г.
АНД No 656/2019, I състав МВР Решение от 24.10.2019г.
АНД No 795/2019, VII състав ИААА Решение от 25.10.2019г.
АНД No 664/2019, I състав ИААА Решение от 26.10.2019г.
АНД No 693/2019, I състав Други административни от наказателен характер дела Решение от 26.10.2019г.
АНД No 798/2019, IV състав КАТ Определение от 28.10.2019г.
АНД No 779/2019, I състав ИААА Решение от 30.10.2019г.
АНД No 796/2019, I състав ИААА Решение от 30.10.2019г.
НОХД No 1044/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 31.10.2019г.
В.Н.Ц.
В законна сила на 31.10.2019г.