РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2019г. до 31.10.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
АНД No 403/2019, III състав ИААА Решение от 10.5.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 1.10.2019
Наказателно дело № 485/2019
В законна сила на 1.10.2019г.
НЧХД No 504/2019, III състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Разпореждане от 21.5.2019г.
В законна сила на 1.10.2019г.
АНД No 701/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 16.9.2019г.
И.В.И.
Мотиви от 17.9.2019г.
В законна сила на 2.10.2019г.
АНД No 837/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 18.9.2019г.
А.В.А.
Мотиви от 19.9.2019г.
В законна сила на 4.10.2019г.
АНД No 316/2019, V състав ИААА Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 5.10.2019г.
АНД No 864/2019, V състав ИААА Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 5.10.2019г.
АНД No 666/2018, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 21.2.2019г.
Д.Г.Г.
Мотиви от 5.4.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 7.10.2019
Наказателно дело № 180/2019
В законна сила на 7.10.2019г.
АНД No 679/2019, V състав ИААА Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 9.10.2019г.
АНД No 64/2019, II състав КФН Решение от 22.4.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2019
Наказателно дело № 482/2019
В законна сила на 10.10.2019г.
АНД No 389/2019, III състав Общини Решение от 16.5.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2019
Наказателно дело № 483/2019
В законна сила на 10.10.2019г.
АНД No 503/2019, V състав МВР Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 10.10.2019г.
АНД No 582/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 24.9.2019г.
А.К.И.
Мотиви от 22.10.2019г.
В законна сила на 10.10.2019г.
АНД No 659/2019, V състав МВР Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 10.10.2019г.
АНД No 692/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 26.9.2019г.
М.Н.И.
Мотиви от 22.10.2019г.
В законна сила на 12.10.2019г.
АНД No 787/2019, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 26.9.2019г.
М.Г.М.
Мотиви от 24.10.2019г.
В законна сила на 12.10.2019г.
АНД No 113/2019, IV състав НАП Решение от 25.4.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2019
Наказателно дело № 481/2019
В законна сила на 15.10.2019г.
АНД No 194/2019, IV състав МВР Решение от 7.5.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2019
Наказателно дело № 546/2019
В законна сила на 15.10.2019г.
АНД No 195/2019, I състав КАТ Решение от 7.5.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Изменя решението
Решение от 15.10.2019
Наказателно дело № 488/2019
В законна сила на 15.10.2019г.
АНД No 876/2019, III състав ИААА Решение от 26.9.2019г.
В законна сила на 15.10.2019г.
АНД No 881/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 27.9.2019г.
С.Н.М.
Мотиви от 27.9.2019г.
В законна сила на 15.10.2019г.
АНД No 543/2019, VII състав ДИТ Решение от 25.9.2019г.
В законна сила на 16.10.2019г.
АНД No 654/2019, II състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 1.10.2019г.
С.П.Г.
Мотиви от 17.10.2019г.
В законна сила на 16.10.2019г.
АНД No 826/2019, III състав МВР Решение от 24.9.2019г.
В законна сила на 16.10.2019г.
НОХД No 948/2019, III състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Споразумение от 16.10.2019г.
Е.К.П.
В законна сила на 16.10.2019г.
НЧХД No 147/2019, I състав Лека телесна повреда Определение от 1.10.2019г.
В законна сила на 17.10.2019г.
АНД No 697/2019, V състав КАТ Решение от 30.9.2019г.
В законна сила на 17.10.2019г.
АНД No 802/2019, V състав ИААА Решение от 1.10.2019г.
В законна сила на 17.10.2019г.
АНД No 830/2019, III състав ИААА Решение от 26.9.2019г.
В законна сила на 17.10.2019г.
АНД No 831/2019, III състав ИААА Решение от 26.9.2019г.
В законна сила на 17.10.2019г.
АНД No 587/2019, III състав МВР Определение от 12.6.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
АНД No 865/2019, V състав КАТ Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
АНД No 822/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 3.10.2019г.
Й.Д.Й.
Мотиви от 3.11.2019г.
В законна сила на 19.10.2019г.
АНД No 870/2019, I състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 3.10.2019г.
Г.Б.П.
Мотиви от 3.11.2019г.
В законна сила на 19.10.2019г.
НОХД No 994/2019, VII състав Неизпълнение на съдебно решение Споразумение от 22.10.2019г.
Ц.Р.П.
В законна сила на 22.10.2019г.
НОХД No 998/2019, II състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове Споразумение от 22.10.2019г.
К.Г.И.
В законна сила на 22.10.2019г.
АНД No 1025/2019, III състав ИААА Разпореждане от 22.10.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
АНД No 805/2019, II състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 8.10.2019г.
Л.Ц.Р.
Мотиви от 11.10.2019г.
В законна сила на 24.10.2019г.
АНД No 524/2019, VII състав МВР Решение от 4.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.
АНД No 900/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 9.10.2019г.
Н.Б.Б.
Мотиви от 11.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.
НОХД No 934/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Определение от 9.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.
АНД No 576/2019, VII състав КАТ Решение от 4.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
АНД No 645/2019, III състав ИААА Решение от 4.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
АНД No 895/2019, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 10.10.2019г.
К.Н.К.
Мотиви от 28.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
АНД No 695/2019, VII състав НАП Решение от 8.10.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.
НОХД No 1044/2019, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 31.10.2019г.
В.Н.Ц.
В законна сила на 31.10.2019г.