РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2019г. до 25.11.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
НОХД No 420/2019, I състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи Споразумение от 11.6.2019г.
Т.Т.А.
В законна сила на 11.6.2019г.
НОХД No 753/2019, I състав Неплащане на издръжка Присъда от 26.9.2019г.
П.Г.Ц.
Мотиви от 29.10.2019г.
В законна сила на 12.10.2019г.
НОХД No 754/2019, I състав Неплащане на издръжка Присъда от 26.9.2019г.
Д.Н.И.
Мотиви от 29.10.2019г.
В законна сила на 12.10.2019г.
НОХД No 731/2019, IV състав Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив Присъда от 16.10.2019г.
Г.К.Г.
Мотиви от 19.11.2019г.
В законна сила на 1.11.2019г.
АНД No 861/2019, II състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 4.11.2019г.
М.Т.В.
НОХД No 1043/2019, VII състав Квалифицирани състави на кражба Споразумение от 4.11.2019г.
Б.И.М.
В законна сила на 4.11.2019г.
НОХД No 1048/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 4.11.2019г.
М.И.Д.
В законна сила на 4.11.2019г.
АНД No 770/2019, I състав Общини Решение от 5.11.2019г.
АНД No 875/2019, I състав МВР Решение от 5.11.2019г.
АНД No 882/2019, I състав ИААА Решение от 5.11.2019г.
АНД No 885/2019, I състав ДАДРВВЗ Решение от 5.11.2019г.
АНД No 886/2019, VII състав ДАДРВВЗ Определение от 5.11.2019г.
АНД No 887/2019, VII състав ДАДРВВЗ Определение от 5.11.2019г.
АНД No 889/2019, VII състав ДАДРВВЗ Определение от 5.11.2019г.
АНД No 897/2019, I състав ИААА Решение от 5.11.2019г.
АНД No 898/2019, I състав ИААА Решение от 5.11.2019г.
АНД No 986/2019, III състав МВР Решение от 7.11.2019г.
АНД No 989/2019, III състав МВР Решение от 7.11.2019г.
АНД No 1015/2019, III състав КАТ Определение от 7.11.2019г.
В законна сила на 20.11.2019г.
АНД No 716/2019, VII състав МВР Решение от 8.11.2019г.
АНД No 1010/2019, III състав ИААА Решение от 8.11.2019г.
НОХД No 1057/2019, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 8.11.2019г.
М.Р.Ц.
В законна сила на 8.11.2019г.
АНД No 1077/2019, VII състав ИААА Определение от 8.11.2019г.
В законна сила на 8.11.2019г.
НОХД No 825/2019, IV състав Квалифицирани състави на кражба Определение от 11.11.2019г.
НЧХД No 979/2019, IV състав Обида и квалифицирана обида Определение от 11.11.2019г.
НОХД No 1067/2019, III състав Палеж по непредпазливост Споразумение от 11.11.2019г.
И.К.П.
В законна сила на 11.11.2019г.
АНД No 821/2019, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 13.11.2019г.
В.Л.Ш.
Мотиви от 13.11.2019г.
АНД No 883/2019, III състав ДАДРВВЗ Определение от 13.11.2019г.
АНД No 888/2019, III състав ДАДРВВЗ Определение от 13.11.2019г.
НЧХД No 823/2019, I състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Определение от 14.11.2019г.
АНД No 910/2019, VII състав ИААА Решение от 14.11.2019г.
АНД No 1027/2019, III състав МВР Решение от 14.11.2019г.
АНД No 767/2019, VII състав ИААА Решение от 15.11.2019г.
АНД No 877/2019, I състав МВР Решение от 15.11.2019г.
АНД No 952/2019, VII състав КАТ Решение от 18.11.2019г.
НОХД No 1088/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 18.11.2019г.
П.М.К.
В законна сила на 18.11.2019г.
НОХД No 1090/2019, VII състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Споразумение от 18.11.2019г.
Й.Н.К.
В законна сила на 18.11.2019г.
НОХД No 702/2019, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Споразумение от 19.11.2019г.
Р.И.И.
В законна сила на 19.11.2019г.
АНД No 1058/2019, VII състав Производства по приложението на чл.78а НК Решение от 19.11.2019г.
М.П.Л.
НОХД No 1081/2019, IV състав Неизпълнение на съдебно решение Определение от 20.11.2019г.
Ц.Р.П.