РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2019г. до 25.11.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
АНД No 1147/2018, V състав Здравна инспекция Решение от 29.1.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 1.11.2019
Наказателно дело № 491/2019
В законна сила на 1.11.2019г.
АНД No 407/2019, VII състав МВР Решение от 20.6.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.11.2019
Наказателно дело № 591/2019
В законна сила на 1.11.2019г.
АНД No 409/2019, III състав МВР Решение от 17.5.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.11.2019
Наказателно дело № 507/2019
В законна сила на 1.11.2019г.
АНД No 413/2019, V състав МВР Решение от 17.6.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.11.2019
Наказателно дело № 592/2019
В законна сила на 1.11.2019г.
НОХД No 731/2019, IV състав Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив Присъда от 16.10.2019г.
Г.К.Г.
Мотиви от 19.11.2019г.
В законна сила на 1.11.2019г.
АНД No 755/2019, VII състав Общини Решение от 14.10.2019г.
В законна сила на 1.11.2019г.
АНД No 182/2019, III състав ИААА Решение от 16.5.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2019
Наказателно дело № 537/2019
В законна сила на 4.11.2019г.
НОХД No 1043/2019, VII състав Квалифицирани състави на кражба Споразумение от 4.11.2019г.
Б.И.М.
В законна сила на 4.11.2019г.
НОХД No 1048/2019, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 4.11.2019г.
М.И.Д.
В законна сила на 4.11.2019г.
АНД No 798/2019, IV състав КАТ Определение от 28.10.2019г.
В законна сила на 5.11.2019г.
НЧХД No 623/2019, IV състав Лека телесна повреда Определение от 21.10.2019г.
В законна сила на 6.11.2019г.
АНД No 124/2019, III състав ИААА Решение от 16.5.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.11.2019
Наказателно дело № 536/2019
В законна сила на 7.11.2019г.
АНД No 951/2019, III състав КАТ Решение от 22.10.2019г.
В законна сила на 8.11.2019г.
НОХД No 1057/2019, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 8.11.2019г.
М.Р.Ц.
В законна сила на 8.11.2019г.
АНД No 1077/2019, VII състав ИААА Определение от 8.11.2019г.
В законна сила на 8.11.2019г.
АНД No 737/2019, VII състав МВР Решение от 10.10.2019г.
В законна сила на 9.11.2019г.
НЧХД No 614/2018, IV състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Присъда от 20.5.2019г.
П.Т.П.
Мотиви от 22.7.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 11.11.2019
Наказателно дело № 360/2019
В законна сила на 11.11.2019г.
НОХД No 1067/2019, III състав Палеж по непредпазливост Споразумение от 11.11.2019г.
И.К.П.
В законна сила на 11.11.2019г.
АНД No 226/2019, I състав Комисия за защита на потребителите Решение от 9.5.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 12.11.2019
Наказателно дело № 551/2019
В законна сила на 12.11.2019г.
АНД No 644/2019, I състав ДИТ Решение от 23.10.2019г.
В законна сила на 12.11.2019г.
АНД No 656/2019, I състав МВР Решение от 24.10.2019г.
В законна сила на 12.11.2019г.
НОХД No 511/2018, I състав Принуда Присъда от 12.6.2019г.
М.Ц.Д.
Мотиви от 14.8.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 14.11.2019
Наказателно дело № 394/2019
В законна сила на 14.11.2019г.
АНД No 693/2019, I състав Други административни от наказателен характер дела Решение от 26.10.2019г.
В законна сила на 14.11.2019г.
НОХД No 1088/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Споразумение от 18.11.2019г.
П.М.К.
В законна сила на 18.11.2019г.
НОХД No 1090/2019, VII състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Споразумение от 18.11.2019г.
Й.Н.К.
В законна сила на 18.11.2019г.
НОХД No 702/2019, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Споразумение от 19.11.2019г.
Р.И.И.
В законна сила на 19.11.2019г.
НОХД No 1122/2018, IV състав Средна телесна повреда Присъда от 8.5.2019г.
П.В.П.
Мотиви от 27.6.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Наказателно дело № 311/2019
връща делото за администриране.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 20.11.2019
Наказателно дело № 353/2019
В законна сила на 20.11.2019г.
АНД No 1323/2018, II състав ДАМТН Решение от 12.6.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.11.2019
Наказателно дело № 599/2019
В законна сила на 20.11.2019г.
АНД No 1399/2018, II състав ДАМТН Решение от 12.6.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.11.2019
Наказателно дело № 600/2019
В законна сила на 20.11.2019г.
АНД No 1/2019, II състав ДАМТН Решение от 12.6.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.11.2019
Наказателно дело № 617/2019
В законна сила на 20.11.2019г.
АНД No 70/2019, II състав ДАМТН Решение от 12.6.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.11.2019
Наказателно дело № 601/2019
В законна сила на 20.11.2019г.
АНД No 363/2019, VII състав АДФИ Решение от 6.6.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.11.2019
Наказателно дело № 597/2019
В законна сила на 20.11.2019г.
АНД No 779/2019, I състав ИААА Решение от 30.10.2019г.
В законна сила на 20.11.2019г.
АНД No 1015/2019, III състав КАТ Определение от 7.11.2019г.
В законна сила на 20.11.2019г.
АНД No 415/2019, I състав МВР Решение от 10.6.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.11.2019
Наказателно дело № 624/2019
В законна сила на 21.11.2019г.